Søker må fylle kriteriene for tildeling av startlån etter dagens gjeldende regelverk.

Parallelt med at søknadsskjema leveres, må søker starte prosessen. Søk på startlån her.

Personalia
Personalia samboer
Jeg oppfølger ett av følgende kvalifiseringskrav
Søker bekrefter at korrekte opplysninger er oppgitt