Søker må fylle kriteriene for tildeling av startlån etter dagens gjeldende regelverk. Søknadsfrist: 19. april

Parallelt med at søknadsskjema leveres, må søker starte prosessen. Søk på startlån her.

Personalia
Personalia samboer
Jeg oppfølger ett av følgende kvalifiseringskrav
Søker bekrefter at korrekte opplysninger er oppgitt