Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Kursoversikt
  3. Kurs i mislighold for styremedlemmer i sameier

Kurs i mislighold for styremedlemmer i sameier

  • Sted E-læringskurs
  • Dato søndag 1. november 00.00–00.00
  • Frist fredag 31. desember

Hva skal styret gjøre når beboere bryter regler eller ikke oppfyller sine plikter? I dette kurset får du innsikt i muligheter og fremgangsmåte i misligholdsaker.

Kursmoduler:

- Hva er mislighold?

- Styrets behandling av klager

- Pålegg om salg av seksjonen

- Utkastelse (fravikelse av boligen – bruksenheten)

- Midlertidig forføyning

- Betalingsmislighold

- Rettslig forfølging


Kurset er en del av Styreskolen, som er utviklet av Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL).

 

Kurset er kun tilgjengelig for styremedlemmer, og krever derfor innlogging. Vennligst skriv inn samme brukernavn og passord som du bruker i Styreportalen for å logge deg inn. 

 

Klikk her for å ta kurset