Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Kursoversikt
  3. Introduksjon til HMS

Introduksjon til HMS

  • Sted

    E-læringskurs

  • Dato søndag 1. november 00.00–00.00
  • Frist fredag 31. desember

Alle borettslag og sameier må ha et system for å ivareta HMS. Dette kurset gir en innføring i HMS-arbeid. Ditt boligbyggelag har et godt HMS-system dere kan ta i bruk.

Kursmoduler:

- Hva er HMS?

- Brannforebyggende arbeid

- Brann – tilsyn og rutiner

- El-tilsyn

- Lekeplass

- Innkjøp av tjenester

- Byggverk og vedlikehold

- Garasje

- Ansatte i boligselskapet

- Skaderisiko for ansatte

- Styrets ansvar

 

Kurset er en del av Styreskolen, som er utviklet av Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL).

Kurset er kun tilgjengelig for styremedlemmer, og krever derfor innlogging. Vennligst skriv inn samme brukernavn og passord som du bruker i Styreportalen for å logge deg inn.

 

Klikk her for å ta kurset