Sikker lading av hybrid- og el-bil

  • Sted Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger
  • Dato torsdag 15. juni 18:00–20:30
  • Frist onsdag 14. juni

Tema:

  • Sikkerhet rundt lading
  • Presentasjon av pilotprosjektet Tjensås III

 

Vi har inngått samarbeid med Rønning og Zaptec for fremtidsrettet og sikker lading av hybrid- og el-biler. Den perfekte løsningen for deg som skal ha flere ladestasjoner.

Vi har gjennomført et pilotprosjekt for å legge opp ladestasjoner med Zaptec ladere og et nytt pilotprosjekt er under arbeid. Deltakere fra pilotprosjektene vil være med for å dele sine erfaringer.

Vi ser at det blir et stadig større behov for lading. Det er derfor viktig for boligselskapene å tilrettelegge for lading. Vanlige stikkontakter er ikke tilrettelagt for lading av biler.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det er rimelig å anta at hybrid- og el-biler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en høyere risiko for brann sammenlignet med konvensjonelle biler.

− Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, sier sjefingeniør i DSB, Jostein Grav.

 

Enkel servering. Kurset er gratis. 

 

Meld deg på dette kurset

 

 

 

Kontakt

Kari Frimanslund Sørum

Kunderådgiver og kursansvarlig

Kari jobber som kunderådgiver i Bate og arbeider med økonomisk og administrativ rådgivning for styrene i boligselskap.