Juridiske problemstillinger i borettslag og sameie

  • Sted Lyse Energi, Breiflåtveien 18
  • Dato tirsdag 15. november 18:00–20:30
  • Frist mandag 14. november

Tema:

  • Tiltak på eksisterende bygg
  • Hvem har kompetanse til å beslutte tiltaket?
  • Hva er søknadspliktig?
  • Hvordan bør tiltaket gjennomføres?
  • Reklamasjoner og foreldelse

Hva lærer du:

Styret gjøres kjent med grensene for styrets kompetanse, når må sameier møtet/generalforsamlingen kobles inn og hva som kreves for å få til en god gjennomføring av tiltaket.

Vi går gjennom problemstillingen knyttet til reklamasjon og foreldelsesfrister slik at styret kan sikre eventuelle krav boligselskapet måtte ha mot leverandørene sine.

Kurset koster 1000 kroner. Kursavgiften blir fakturert boligselskapet.

Meld deg på dette kurset

Kontakt

Kari Frimanslund Sørum

Kunderådgiver og kursansvarlig

Kari jobber som kunderådgiver i Bate og arbeider med økonomisk og administrativ rådgivning for styrene i boligselskap.

Kursholdere

Elise Folkvord

Juridisk sjef, Bate boligbyggelag

Kristoffer E. Klovning

Jurist, Bate boligbyggelag