7.
desember
klokken
17:00
Kurs

Temakveld: Brannsikkerhet i borettslag og sameier

Hva er det viktigste du gjør for å ivareta brannsikkerheten i borettslaget eller sameiet ditt? Branninspektør Tore Magnus Andersen i Rogaland brann og redning deler livreddende erfaringer og viser hva styret må gjøre for å ta kontroll på sikkerheten. Vi får også besøk av Bates advokater Malén Stølen og Anette Gausland, som forklarer hvilket juridisk ansvar styret har når det kommer til brannsikkerhet.
For styret
Påmeldingsfrist: 6.12.2021

Brannbil utenfor boligblokk

Tema for kvelden:

  • Branntekniske installasjoner: Dette må du vite – og derfor bør du ha gode serviceavtaler
  • Har dere FDV-dokumentasjon på branntekniske installasjoner?
  • Slik kartlegger du risiko
  • Slik kan styret forbedre brannsikkerheten
  • Kommer stigebilen til hvis noen må reddes?
  • Ladestasjoner for el-biler – en brannrisiko?
  • Dette må dere unngå i rømningsveiene
  • Bekymringsmeldinger
  • Styrets ansvar for brannsikkerhet


Sted: Lyse AS, Breiflåtveien 18

Dato: Tirsdag 7. desember 18:00 - 20:00

Påmeldingsfrist: Mandag 6. desember

Foredragsholdere på Bates temakveld om brannsikkerhet

Kveldens foredragsholdere. Fra venstre: Tore Magnus Andersen, Malén Stølen og Anette Gausland

Klikk her for å melde deg på


Kurset er gratis for Bates kunder. Vi byr på kaffe og kjeks, og håper på godt engasjement fra salen.

Velkommen!