Bate boligbyggelag er en organisasjon som er eid av medlemmene sine, med hovedformål å bygge og forvalte boliger for medlemmene. Den viktigste fordelen for medlemmene i boligbyggelaget er muligheten til å benytte seg av forkjøpsretten for å skaffe seg bolig. Forkjøpsretten er basert på ansiennitet som kan være oppbygget gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer et behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av medlemmenes personopplysninger, og ikke minst at disse opplysningene er registrert og samlet i et medlemsregister.

Når du blir medlem i Bate oppgir du personopplysninger som registreres i medlemsregisteret. Bate behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som medlem og den enhver tid gjeldende personopplysningslovgivningen. Som hovedregel vil dette også gjelde behandling som skjer i regi av Bates databehandlere, siden disse yter tjenester på vegne av og under instruks fra Bate.

For visse formål vil Bate imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder kun i tilfeller hvor slik behandling klart faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter. Samtykke som er nødvendig for en slik behandling av personopplysninger gir du ved å krysse av for samtykke i forbindelse med innmelding på bate.no, aktivering av medlemskort på Min side eller i Bate-appen. Først etter avgitt samtykke vil Bate foreta behandlinger som ikke kan gjennomføres med grunnlag i medlemsavtalen.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på etter gjeldende personopplysningslovgivning når det samles inn personopplysninger, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Bates personvernerklæring skal, i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn og på en sikker måte.                      
Bate, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert vil det gjøres tydelig i personvernerklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Bates behandlinger av personopplysninger på bate.no. Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å melde interesse for en bolig. Behandlingsgrunnlaget er ditt informerte, frivillige og uttrykkelige samtykke til behandlingen, med mindre annet er spesifisert.

Bate har flere databehandlere. Itum er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Storbybolig AS er vår driftsleverandør for bate.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av bate.no lagres på egne servere hos BBL Digital, som er leverandør av produkter og tjenester til boligbyggelag. Egne databehandleravtaler mellom Bate og hver av databehandlerne regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.