Illustrasjon av takterrasse i leilighetsbygg i Strandhagen

Forkjøpsrett i Strandhagen

Før boligene i Strandhagen blir lagt ut for salg, får medlemmene i Bate boligbyggelag – og medlemmer i andre boligbyggelag Bate samarbeider med – mulighet til å melde forkjøpsrett på boliger de kan tenke seg. Er du medlem, har du rett og slett sjansen til å «snike i køen» for å sikre din drømmebolig.

Slik fungerer det:

Forkjøpsrettperioden varer i rundt to uker og blir annonsert i nyhetsbrev og på bate.no. Du melder forkjøpsrett på nettsidene til Bate, og blir kontaktet når perioden er slutt. Hvis du har meldt forkjøpsrett på samme bolig som andre, er det ansienniteten – altså hvor lenge dere har vært medlem – som bestemmer hvem som får mulighet til å kjøpe boligen først.

Hvem kan melde forkjøpsrett?

Bate-medlemmer, så klart! Men også medlemmer av boligbyggelag som Bate samarbeider med: USBL, Vestbo, BOB, TOBB, Nobl eller Bonord. Hvis du er medlem i et av boligbyggelagene Bate samarbeider med, blir ansienniteten din regnet fra tidligst den dagen Bate inngikk samarbeidet med boligbyggelaget ditt. For USBLs tilfelle for eksempel, vil det si 1. oktober 2008. Ble du medlem etter dette, er det dagen du meldte deg inn som er utgangspunkt for ansienniteten din.

Hva skjer hvis to medlemmer har lik ansiennitet?

Tenk deg at du er mangeårig medlem av USBL, men møter «konkurranse» fra et annet USBL-medlem på boligen du ønsker deg. I et slikt tilfelle vil vi ta hensyn til hele ansienniteten din i USBL. Har du 40 års ansiennitet, mens «konkurrenten» din har 15 års ansiennitet, får du tilbud om å kjøpe boligen først.

Står det imidlertid mellom et Bate-medlem og et USBL-medlem, og begge har vært medlem siden før 1. oktober 2008, blir Bate-medlemmet prioritert. Det er kun i tilfeller hvor rekkefølgen skal avgjøres mellom medlemmer av USBL, eller et av de andre boligbyggelagene Bate samarbeider med, at hele ansienniteten blir regnet med.

Hjelper det å bli medlem nå?

Absolutt! Er du heldig, er du den eneste som melder forkjøpsrett på den eller de boligene du har sett deg ut. Det kan også være at andre som står foran deg i køen, velger å takke nei. Da går muligheten videre til deg. Bate-medlemskap koster 300 kroner i året, og du har forkjøpsrett så snart kontingenten er betalt.

Bli medlem
Gå tilbake til prosjektsiden