Mest relevante sider:

Rådgivning og teknisk bistand fra start til mål

Rådgivning utføres i alle faser, fra akutte bygningsskader til større forprosjekt.


Bate kan hjelpe dere med det meste:
  • Tilstandsregistrering med befaringer og rapport
  • Oppfølging av akutte bygningsskader
  • Utredning, valg og prioritering av ulike alternativer
  • Forprosjekt som foreslår arkitektur, tekniske løsninger, økonomi, byggetid, entrepriseform og forutsetninger med hensyn til regulering og byggesaksbehandling. Beslutning av styret eller generalforsamling, avhengig av hva prosjektet omfatter.
  • Lånesøknad og tilsagn
  • Beboerinformasjon, helst i møte med god pedagogisk fremstilling
  • Beskrivelser og dokumentasjon som anbudsunderlag
  • Kvalitetssikring av entreprenører og leverandører som tilbydere
  • Kontrakter med entreprenører