Mest relevante sider:

Forsikring hvis uhellet er ute

Har boligselskapet Totalforsikring hos If eller Tryg, vil Bate ta seg av all praktisk skadeoppfølging i forbindelse med bygningsskader.

 

Hvorfor velge Totalforsikring fra Bate?

Vår Totalforsikring er tilpasset boligselskapenes behov og er utviklet basert på 60 års erfaring av Norske boligbyggelag. Vi ivaretar boligselskapets interesser og representerer dere i forbindelse med skadeavtaler og lignende. Det at vi kjenner bygningsmassen og det tekniske anlegget, gjør at vi raskt kan sette i verk skadeforebyggende tiltak, selvsagt i samråd med dere i styret.

Se den totale oversikten over hva som inngår i forsikringen her
 
Hvis uhellet er ute, tar Bate seg av skadeprossessen:
  • Befaring av skaden
  • Bestiller firma i forbindelse med reparasjon og oppbygging
  • Avtaler erstatning for egeninnsats og utbetaling av godtgjørelse
  • Innmelding og rapportering til forsikringsselskapet
  • Økonomisk oppgjør

 

Skadeforebyggende tiltak og sikkerhetsrabatter  

Når boligselskapet gjennomfører skadeforebyggende tiltak, har selskapet mulighet til å opparbeide seg flere rabatter på forsikringspremien. Det er ingen begrensning på den totale rabatten som boligselskapet opparbeider.

Eksempel på skadeforebyggende tiltak kan være: 

Se den totale oversikten over skadeforebyggende tiltak og rabatter her. 

Merk at feil og mangler må være utbedret og dokumentert for å kunne oppnå rabatt. Ved el-sjekk og vannsjekk anbefaler vi at du benytter deg av standard skjema som ivaretar dokumentasjonskravet, skjema for vannsjekk ligger her og skjema for el-sjekk finner du her

 

Full oversikt i portalen

En fullstendig oversikt over dekninger og forsikringssummer er basert på vilkårene, som du enkelt vil finne i Portalen. Velg ‘Meny’ oppe i høyre hjørne, deretter ‘forsikringsavtaler’ under ‘Styrerom’. Du kan også følge status i skadesaker under ‘Forsikringssaker’.