Forsikring hvis uhellet er ute

Har boligselskapet bygningsforsikring hos If, vil Bate ta seg av all praktisk skadeoppfølging i forbindelse med bygningsskader.

Vi ivaretar boligselskapets interesser og representerer dere i forbindelse med skadeavtaler og lignende. Det at vi kjenner bygningsmassen og det tekniske anlegget, gjør at vi raskt kan sette i verk skadeforebyggende tiltak, selvsagt i samråd med dere i styret.
 

Hvis uhellet er ute, hjelper Bate til med:
  • Avklaring om hvorvidt skaden er dekket av forsikringen
  • Besiktigelse av skaden
  • Rekvirering av firma i forbindelse med reparasjon og oppbygging
  • Avtaler erstatning for egeninnsats og utbetaling av godtgjørelse
  • Koordinering, styring og oppfølging av hele skadeprosessen
  • Innmelding og rapportering til If Skadeforsikring
  • Økonomisk oppgjør

Se den totale oversikten over hva som inngår i forsikringen her

Tilbudet bygger på avtale mellom If Skadeforsikring og BBL Partner, og du trenger kun å forholde deg til en kontakt – Bate.


Full oversikt i portalen
En fullstendig oversikt over dekninger og forsikringssummer fremkommer av vilkårene, som du enkelt vil finne i Portalen. Velg ‘Meny’ oppe i høyre hjørne, deretter ‘forsikringsavtaler’ under ‘Styrerom’. Dersom du har Totalforsikring for boligselskap, vil du også kunne følge status i skadesaker under ‘Forsikringssaker’.
 
Sikkerhetsrabatter  

Når boligselskapet gjennomfører skadeforebyggende tiltak, har selskapet mulighet til å opparbeide seg flere rabatter på forsikringspremien. Det er ingen begrensning på den totale rabatten som boligselskapet opparbeider.

Eksempel på skadeforebyggende tiltak kan være: 

Se den totale oversikten over skadeforebyggende tiltak og rabatter her. 

Merk at feil og mangler må være utbedret og dokumentert for å kunne oppnå rabatt. Ved el-sjekk og vannsjekk anbefaler vi at du benytter deg av standard skjema som ivaretar dokumentasjonskravet, skjema for vannsjekk ligger her og skjema for el-sjekk finner du her

Tips til hvordan du gjennomfører el-sjekk finner du her og til vannsjekk her

 
Viktig

Forsikringsavtalen dekker ikke skader på innbo og løsøre. Dermed er det viktig at dere i styret informerer beboerne om at de selv er ansvarlig for å tegne innboforsikring.