Mest relevante sider:

Trygt og sikkert med Bevar HMS

Hvem sørger for at lekeplassen er et trygt sted å være? 
Hva med dugnaden? Ansvaret er stort. Bevar-HMS gjør jobben enklere. 

 

Hva er HMS-arbeid i boligselskaper?
I henhold til internkontrollforskriften, plikter styret i borettslag, sameier
og velforeninger å ivareta systematisk oppfølging av helse, miljø og
sikkerhet. I et boligselskap betyr dette blant annet å tilse at utstyret på
lekeplassen er trygt eller at brannforskriftene følges. Skulle en ulykke
skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen og styret bli stilt til
ansvar. Bevar-HMS gjør arbeidet enklere for dere og tryggere for
boligselskapet.

 

Hvorfor bruke Bevar-HMS?
Et HMS-system skal bestå av risikovurdering, kontrollrutiner,
handlingsplaner og logg av gjennomførte tiltak og avviksbehandling.
Bevar-HMS er et skreddersydd websystem som hjelper styrene i
boligselskapene med å ivareta de lovpålagte internkontrollkravene
og gjøre arbeidet så enkelt som mulig. Forskrifter og lover oppdateres
automatisk og all dokumentasjon er samlet på et sted. Automatisk varsel
til utførende betyr betraktelig mindre styreinnsats. Når dere bytter
styremedlemmer, vil bruk av Bevar-HMS sikre erfaringsoverføringen.