Ta vare på bygningsmassen

Hvordan står det til med bygningsmassen?
Hva slags vedlikehold må utføres nå og hva kan dere vente med? 

Som styremedlem i et boligselskap er du pålagt et ansvar gjennom lovverk og forskrifter om å holde bygningsmassen, som ofte tilsvarer verdier til flere millioner, forsvarlig vedlike. Vi forstår at dette kan føles som et større ansvar enn det man er komfortabel med, og for noen virker det nesten uoverkommelig. Derfor tilbyr vi Bates oppgraderingsplan.

 

Hvorfor er det smart?

Systemet er et brukervennlig verktøy hvor styret følger opp anbefalte vedlikehold og oppgraderingstiltak på kort og lang sikt. Sluttproduktet er en skreddersydd plan med fokus på vedlikehold, oppgraderinger, reduksjon av varmetap og tilrettelegging for bedre tilkomst for beboere.

Dersom dere har egen vaktmester, kan vaktmesteren utføre og dokumentere anbefalte vedlikeholdsoppgaver. Systemet er uavhengig av styret som igjen sikrer kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet.

Dermed unngår dere unødvendige ”hopp” i fellesutgiftene og at små skader utvikler seg til større kostbare skader. Planen utarbeides av profesjonelle fagfolk fra Bate med bred erfaring i å kartlegge vedlikehold- og oppgraderingsbehov for boligselskaper. 

Hva får du?

I tillegg til plan for vedlikeholder blir det kartlagt hvilke oppgraderingsmuligheter som kan redusere byggets varmetap, og forbedre inneklimaet i boligene. Dere får også en oversikt over dagens tilstand i forhold til universell utforming, og hvilke tiltak som kan gjøres for å tilrettelegge for bedre tilkomst i fellesarealer og utvendige områder.

Planen utarbeides av profesjonelle fagfolk fra Bate, med bred erfaring i å kartlegge vedlikehold- og oppgraderingsbehov for boligselskaper.

 

Penger spart

Bates oppgraderingsplan er et viktig verktøy for forebygging av bygningsskader. Har dere bygningsforsikring i If gjennom Boligbyggelagenes Partner, får dere 5 % rabatt i forsikringspremien dersom dere inngår en slik plan. Dette er en rabattordning som gjelder hvert år dersom dere utfører og følger opp tiltak for forebygging av bygningsskader, og dokumenteres.

Bates oppgraderingsplan gir også mulighet for tilskudd fra Husbanken, som kan dekke inntil 50 % av etableringskostnaden.


Med tilskudd fra Husbanken og rabatt i forsikringspremien er det mye penger å spare.