Ta vare på bygningsmassen

Som styremedlem i et boligselskap er du pålagt et ansvar gjennom lovverk og forskrifter om å holde bygningsmassen, som ofte tilsvarer verdier til flere millioner, forsvarlig vedlike. For mange føles dette som et større ansvar enn det man er komfortabel med, og for noen virker det nesten uoverkommelig.

Heldigvis har vi en plan: Bates oppgraderingsplan.

 

Hvorfor Bates oppgraderingsplan?

Bates oppgraderingsplan er et brukervennlig, digitalt verktøy for planlegging av vedlikeholdsarbeidet i boligselskapet.

Systemet gir styret full oversikt, slik at dere kan følge opp anbefalt vedlikehold og oppgradering på kort og lang sikt. Planen utarbeides av profesjonelle fagfolk fra Bate med bred erfaring i å kartlegge vedlikehold- og oppgraderingsbehov for boligselskaper. Sluttproduktet er en skreddersydd plan for deres bygningsmasse.

I tillegg til plan for vedlikeholdet blir det kartlagt hvilke oppgraderingsmuligheter som kan redusere byggets varmetap og forbedre inneklimaet i boligene. Dere får også en oversikt over dagens tilstand i forhold til universell utforming, og hvilke tiltak som kan gjøres for å tilrettelegge for bedre tilkomst i fellesarealer og utvendige områder.

Verktøyet er viktig for forebygging av bygningsskader, og dere unngår unødvendige ”hopp” i fellesutgiftene og at små skader utvikler seg til større kostbare skader.

Systemet er uavhengig av styret, noe som sikrer kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet.

 
Det lønner seg å ha en plan

Dersom dere har bygningsforsikring i If gjennom Boligbyggelagenes Partner, får dere 5 % rabatt i forsikringspremien hvis dere benytter Bates oppgraderingsplan. Dette er en rabattordning som gjelder hvert år, så lenge dere utfører, dokumenterer og følger opp tiltak for forebygging av bygningsskader i henhold til planen.

Bates oppgraderingsplan gir også mulighet for tilskudd fra Husbanken, som kan dekke inntil 50 % av etableringskostnaden.

Smart, ikke sant?