Vedlikehold av boligselskapet

Vi kan koordinere med entreprenør og ta på oss prosjektledelsen i alle typer prosjekt. Vår tekniske avdeling består av ingeniører, takstmenn og håndverkere som har lang erfaring med vedlikehold av bygninger, lekeplasser og uteområder. Du kan være trygg på at vi jobber i samsvar med regelverk, kontrakter og god byggeskikk. Vi tilbyr blant annet vedlikeholdsplan, HMS-system, bistand ved skadesaker og teknisk rådgivning.

Styret har ansvar for helse, miljø og sikkerhet i boligselskapet. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for oppfølging av kravene til HMS, skadesaker og for planlegging av vedlikeholdsarbeid.

Våre oppdrag i andre boligselskap

 

Skeienemarken borettslag

Da borettslaget skulle gjennom et omfattende rehabiliteringsprosjekt, fikk de hjelp til både prosjekt- og byggeledelse fra Bate. Både kledning, isolasjon, vinduer, dører og tak ble byttet ut, og prosjektet varte i over tre år.

Det var trygt og godt å kunne støtte seg til fagkompetansen til Bate i et så stort prosjekt. Bate hjalp oss med det som startet som en internkontroll og flere år senere resulterte i totalrenovering av borettslaget. De kom med gode løsninger, så helheten i prosjektet, var tålmodige og svært behjelpelige. Rådene fra Bate har nok spart oss for store framtidige utgifter. Vi ville aldri ha gjort dette uten deres kompetanse, hjelp og støtte. Styreleder Jeanette S. Løvik