Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For styret
  3. Vaktmester- og gartnertjenester
  4. Oversikt vaktmester- og gartnertjenester
 

Oversikt vaktmester- og gartnertjenester fra Bate

 

Byggdrift

Tilsyn med bygningsmassen
Tilsyn med felles belysning og skifting av lyspærer
Kontroll og smøring av fellesdører
Kontroll av rister og sluker
Rydding og rengjøring av pumpekummer
Kontroll og tilsyn med pumpekummer
Rengjøring av garasjeport
Taksjekk med bilder og anbefalinger - manuell inspeksjon og/eller med drone

 

Vedlikehold og oppgradering av parkanlegg og uteområder

Rydding av fellesområder
Oppsamling av løv
Soping av fellesarealer med feiebil
Beplantning
Installasjon og oppfølging av bikuber og honningproduksjon
Vanning, gjødsling og luking
Plenklipping, mosefjerning og lufting av plen
Klipping av hekker og busker
Utarbeidelse av planer og 3D-illustrasjoner for oppgradering av uteområder 
Spyling og behandling av terrasser og gangbaner i tre og stein
Snømåking og salting av gangveier og inngangsparti
Julepynting

  

Drift av tekniske anlegg

Tilsyn med ventilasjonsanlegg og skifte av filter
Tilsyn med heis
Tilsyn med låseanlegg 
Tilsyn med andre typer tekniske anlegg som for eksempel varmeanlegg, pumpesystem m.m.
Kontroll av elektrisk anlegg

Visuell kontroll av ladestasjoner for elbiler
Visuell kontroll av EL-tavler
Brannvern

Kontroll av brannslokkingsutstyr, inkludert sprinkleranlegg
Tilsyn med nødlys, brannvarslingsanlegg, brannstiger og branndører

Renhold

Trappevask: Grundig rengjøring av trappeoppganger. Vi vasker trinn og avsatser fra topp til bunn og tørker støv av gelenderet
Vask av korridorer
Gulvvask
Vask av heis
Flekkfjerning på vegger og gulv
Puss av speilflater
Vindusvask
Støvtørking av postkasser