Mest relevante sider:

Hjelp til å ta gode beslutninger 

Vi tilbyr generell rådgivning for styret om daglig drift av boligselskapet. Våre rådgivere kan følge opp forsikring av eiendom, bistå ved utarbeidelse av årsmelding og delta i årsmøter og generalforsamlinger.

Våre advokater har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett. Vi kan derfor hjelpe styreledere med juridiske råd og bistå boligselskapet ved kontakt mot offentlige myndigheter og private aktører.

Vi har også styresekretærer som hjelper styret med det administrative arbeidet. Vi skreddersyr tjenesten til ditt boligselskap og tar oss gjerne av planlegging, gjennomføring og oppfølging av styremøtene.

 

Våre tjenester

 

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du kan også kontakte oss på telefon 51 84 95 00 eller e-post til kundeservice@bate.no