Prisliste tjenester

 

Administrative tjenester       

Endring av felleskostnader ut over årlig justering iht. regnskapsår faktureres per boenhet   kr      150
Min. kr 2 000, maks kr 6 000. Kostnader knyttet til varslingsbrev kommer i tillegg 

Administrasjonsgebyr til Bate ved tilleggsbetaling, per stk kr  13

Finansieringsbistand, lånesøknad og diskontering under 10 mill kr  7 500

Finansieringsbistand, lånesøknad og diskontering over 10 mill kr 10 000

 

Juridiske tjenester

Juridisk rådgivning per time kr 1 875

Utarbeidelse nye vedtekter, fra kr 18 750

Gjennomgang og tilpasning av eksisterende vedtekter, fra kr 12 500

 

Konsulenttjenester

Konsulentbistand per time kr 1 288

 

Kopiering/utsendelse

Produksjon, pakking og utsendelse av varslingsbrev (årsmøte), endringsbrev, protokoll etc., kr 30
inkludert porto per stk

Produksjon, pakking og utsendelse av innkalling inkludert porto, per stk kr        90

Kun produksjon av protokoll, per stk - boligselskapet distribuerer selv kr        15

Kun produksjon av innkalling, per stk - boligselskapet distribuerer selv kr        40

 

Møter

Ekstraordinært årsmøte - møteledelse og sekretærfunksjon kr    3 500  
Deltakelse på styremøte faktureres som konsulentbistand