Mest relevante sider:
 

Sikring og finansiering av felleskostnader

Felleskostnadene er grunnmuren i boligselskapet. Men hva hvis noen ikke betaler? Gjennom en avtale med Bate trenger verken du eller de andre boligeierne å bekymre dere for det.   

Innkreving og inkasso

Alle våre kunder, uavhengig om dere er formet som et borettslag eller sameie får tilgang til produktet Innkreving og inkasso. Våre samarbeidspartnere BBL Finans og BBL Inkasso står for innkreving av felleskostnader på vegne av deres borettslag eller sameie. BBL Finans og BBL Inkasso kan du lese mer om på deres nettside her.

Produkter for sameier

Gjennom Bate sitt produkt Finansiering av felleskostnader får dere alltid overført felleskostnader som har forfalt, uavhengig av om den enkelte har betalt eller ei. 

Produkter for borettslag

I tillegg til Finansiering av felleskostnader får borettslag produktet Sikring av felleskostnader, en sikringsordning vi tilbyr gjennom BBL Finans som ivaretar de tilfellene hvor innkreving og inkasso ikke løser saken. Denne ordningen trer i kraft hvis et eventuelt tvangssalg ikke gir full dekning for utestående beløp. 

 

  • Meld interesse her

  • Spørsmål?

    Kontakt din kunderådgiver eller ring kundesenteret vårt på 51 84 95 00

  • Kurs for styremedlemmer

    Ønsker du å holde deg oppdatert på alt innen styrearbeid? Vi arrangerer ulike temakvelder og kurs, se vår kursplan