Opprette og avholde møter i Styreportalen

Logg deg inn i Styreportalen. 

 

Styremote 1 

Klikk på "Meny" og "Møter" under delen Styrerom.