Skjemaer til bruk for utbetaling fra boligselskapet


Her finner du skjemaer som kan brukes av styremedlemmer, beboere og deg som er ansatt av boligselskapet. Vi utbetaler lønn og kilometergodtgjørelse den 10. i hver måned og fristen for å levere inn skjemaene er fem virkedager før utbetalingsdatoen.

Enkeltoppdrag med kompensasjon regnes normalt ikke som et arbeidsforhold. Ved en slik utbetaling brukes skjema "opplysninger til lønn ved oppdrag". Ta kontakt på lonn@bate.no hvis du er usikker.

Under et arbeidsforhold er det et skjema som må sendes inn sammen med kopi av signert arbeidskontrakt. Viktig informasjon om ansettelsesforhold i boligselskaper finner du her.Last ned skjema

Du kan scanne eller ta bilde av alle skjemaene etter utfylling og levere med eventuelle vedlegg på e-post til lonn@bate.no. Dersom du har spørsmål eller behov for hjelp kan du ta kontakt med Kundeservice.