Mest relevante sider:


Registrere styrehonorar

Logg deg inn i Styreportalen som forklart her.


Klikk på bildet under og bla deg gjennom bruksanvisningen ved å bruke piltastene.

Godkjenning av skjema

Du som registrerer honoraret får skjemaet til godkjenning i neste skjermbilde. Så husk å trykk på «Godkjenn».

Andre godkjenner

Det styremedlemmet du har valgt som andre godkjenner vil motta en e-post om at skjemaet er klart til godkjenning. Styremedlemmet kommer inn i skjema ved å trykke på knappen "Vis" under "Godtgjørelser" - "Styrehonorar", og tilslutt trykke på "Godkjenn" når skjemaet er kontrollert.

Utbetaling 

Styrehonoraret vil da bli registrert hos Bate og gå videre til utbetaling. Bate vil kontrollere at samlet beløp er i henhold til vedtak på årsmøtet, og om alt ser greit ut vil utbetaling skje i henhold til fremdriftsplanen i Styreportalen. Lønnsslipper blir sendt på e-post. 

Trenger du hjelp?

Kontakt oss gjerne på e-post her eller kontakt din rådgiver.