Mest relevante sider:

Ta i bruk fremmøteliste i Styreportalen

Fremmøtelisten er en enkel måte å holde oversikt over hvem som kommer på generalforsamlingen/sameiermøtet.

 

Logg deg inn på Styreportalen og klikk på "Meny" oppe i høyre hjørne.

Styreportalen meny

 

Velg fremmøteliste:

Styreportalen fremmøteliste

 

I bildet for fremmøtelistene kan lage ny liste ved å klikke på "+ Ny fremmøteliste", eller du kan hente ut eller slette gamle fremmøtelister.

Styreportalen ny fremmøteliste

 

Her setter du en tittel på møtet, for eksempel "Generalforsamling 2017", legger til dato,  og om fremmøterlisten skal videresendes til Bate.

Kryss deretter ut de som har møtt, og de som har møtt via fullmakt.  Når du har registrert alle fremmøtte trykker du på "Lagre" og "Avslutt". Merk! Når du klikker på "Avslutt" låses listen for videre redigering.
Styreportalen opprett ny liste

 

Du kan så velge å eksportere listen til et Word-dokument ved å klikke på "Til fil".

Styreportalen eksporter word

 

Ta gjerne kontakt med oss på epost eller ring + 47 51 84 95 00 hvis du trenger hjelp. Lykke til!