En enklere styrehverdag

Styreportalen er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt.
I portalen kan du blant annet booke møter, lagre dokumenter og utvikler rapporter.