Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For styret
  3. Bruk av Styreportalen

En enklere styrehverdag

Styreportalen er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt.
I portalen kan du blant annet booke møter, lagre dokumenter og utvikler rapporter.