Dame holder boks med SFTY-logo

Brann- og lekkasjevarsling fra SFTY

Som Bate-kunde får dere smarte, kollektive brann- og lekkasjevarslere fra SFTY til kampanjepris.

Varsler naboene

Med kollektiv brannvarsling blir alle naboene varslet hvis det bryter ut brann i en bolig i samme bygg/husrekke. Brannvarslerne er trådløse og dermed enkle å montere i alle boliger. De kommuniserer både over internett og via radio – og er dermed alltid operative i en nødsituasjon.

Unngå falsk alarm

Systemet er tilkoblet en døgnåpen alarmsentral. Går alarmen, ringer alarmsentralen først til boligeieren. Hvis boligeieren kan avkrefte at det dreier seg om en nødsituasjon, stopper alarmen. Hvis ikke går meldingen videre til brannvesenet og de andre naboene.

Begrens vannskader

En vannlekkasje kan få store konsekvenser for naboene. Med kollektiv vannlekkasjevarsling får utsatte naboer beskjed så snart det blir påvist lekkasje i en bolig. Styret, og eventuelt vaktmester/rørlegger blir også varslet.

Slik fungerer det

Stein Bakker, daglig leder i SFTY, forklarer prinsippet bak kollektiv brannvarsling og hvordan systemet er satt opp.