Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For deg
  3. Ungdomsboliger

Ungdomsboliger

Bate har bygget flere borettslag forbeholdt unge, med tilskudd fra Husbanken. Boligene selges til fastpris og er rimeligere enn vanlige boliger. For å bli tildelt ungdomsbolig må du oppfylle kriteriene og sende inn en søknad. Boligene tildeles etter loddtrekning blant søkerne som tilfredsstiller kravene. 

Hvem er ungdomsboligene for?

Ungdomsboligene er for deg mellom 20 og 27 år, som ikke eier eller har eid bolig eller tomt før. I tillegg må du dokumentere at du kan finansiere boligkjøpet og din andel av de månedlige fellesutgiftene. Maks botid i en ungdomsbolig er syv år.

Slik søker du om ungdomsbolig

Alle ungdomsboliger som blir ledige annonseres for salg i Stavanger Aftenblad og her på denne siden. Det er for tiden ingen ungdomsboliger til salgs.


  • Boliger til fastpris

    Ungdomsboligene selges til fastpris. Det betyr at prisen reguleres med konsumprisindeks ut fra den opprinnelige kjøpesummen fra det året boligene ble bygget.

  • Mer informasjon?

    For mer informasjon om ungdomsboligene, ta kontakt med megler Elisabeth Helliesen.