Mest relevante sider:

Ungdomsboliger

Bate har boliger i borettslag  som er forbeholdt unge. Boligene selges til fastpris og er rimeligere enn vanlige boliger.

Hvem kan søke ungdomsbolig?

For å få tildelt ungdomsbolig må du oppfylle kriteriene nedenfor:

 1. Du må være mellom 20 og 27 år
 2. Du må ikke eie eller ha eid bolig eller tomt
 3. Du må dokumentere at du kan finansiere boligkjøpet og din andel av de månedlige fellesutgiftene.

Boligene tildeles etter loddtrekning, blant søkerne som tilfredsstiller kravene. Innbyggere i Stavanger Kommune blir prioritert.

Slik søker du om å kjøpe ungdomsbolig

Alle ungdomsboliger som blir ledige annonseres for salg i Stavanger Aftenblad og her på bate.no. 

 • icon Boliger til fastpris

  Ungdomsboligene selges til fastpris. Det betyr at prisen reguleres med konsumprisindeks ut fra den opprinnelige kjøpesummen fra det året boligene ble bygget.

 • icon Mer informasjon?

  For mer informasjon om ungdomsboligene, ta kontakt med megler Elisabeth Helliesen.

Borettslaget Boganeshagen

 •  

   

  Ramsvig 

  BoganeshagenBorettslaget Boganeshagen består av 14 ungdomsboliger i 2 rekker, 11 stk. 3 roms og 3 stk. 2 roms Boligene har egen privat hage i tillegg til beplantet fellesareal og parkering.


  Borettslaget ligger sentralt til på Hinna og ble bygget i 2001. Borettslaget er medlem av sikringsordning i BBL Finans.

   

Navigasjon
Vi har for tiden ingen ledige ungdomsboliger