Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For medlem og beboer
  3. Søk om parkeringsplass

Parkeringstildeling

For å søke om eller si opp parkerings- eller garasjeplass, må du ta kontakt med styret i ditt borettslag eller sameie.