Registrer eller slett medeier

For å registrere eller slette en medeier av boligen din, ta kontakt med Kundeservice på e-post kundeservice@bate.no eller telefon +47 51 84 95 00.