Overfør medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer. Husk at den som overtar medlemskapet ikke får lenger ansiennitet enn sin egen alder.

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett, bør du beregne én virkedag til overføringen.

Medlemskontingenten må være betalt før du overfører, men selve overføringen er gratis.

Du kan også bruke dette skjemaet for å overføre et medlemskap knyttet til et dødsbo. Da må du huske å legge ved arvingers godkjenning av overførselen.

Har du spørsmål om overføring av medlemskap, kan du ta kontakt med oss som sitter i Kundeservice.