Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For medlem og beboer
  3. Overfør medlemskap

Overfør medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer. Husk at den som overtar medlemskapet ikke får lenger ansiennitet enn sin egen alder.

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett, bør du beregne én virkedag til overføringen.

Medlemskontingenten skal være betalt før du overfører, men selve overføringen er gratis.

Medlemskapet overfører du enkelt på Min Side.

Last ned skjema for å overføre et medlemskap knyttet til et dødsbo. Da må du huske å legge ved skifteattest og eventuelt godkjenning fra andre arvinger. 

Har du spørsmål ta kontakt med oss i Kundeservice.