Mest relevante sider:
 1. Bate
 2. For deg
 3. Forkjøpsretten
 4. Fastprisavklaring ved forkjøpsrett

 • Steg én i forkjøpsretten

  Eieren vil selge

  Eieren av en bolig i et borettslag ønsker å selge boligen sin.

 • Steg to i forkjøpsretten

  Bolig til salgs

  Boligen legges ut på det åpne markedet uten å ha vært utlyst på forkjøpsrett for Bate sine medlemmer.

 • Steg tre i forkjøpsretten

  Budrunde

  Budrunden går som normalt. Selger aksepterer et bud.

 • Steg fire i forkjøpsretten

  Utlysning av forkjøpsrett

  Til tross for at selger har akseptert pris og vilkår fra en kjøper, legges boligen ut på Bate sine nettsider. Medlemmer har én ukes frist for å melde forkjøpsrett.

 • Steg fem i forkjøpsretten

  Melde forkjøpsrett

  Medlemmer som er interesserte i boligen melder forkjøpsrett. Du må ha vært medlem fra dagen før budet blir akseptert hos megler for å kunne bruke forkjøpsretten. Meldingen er bindende. Det betyr at man er forpliktet til å overta boligen hvis ingen med lengre ansiennitet har meldt seg innen fristen løper ut.

 • Steg seks i forkjøpsretten

  Hurra!

  Medlemmet med lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Takker personen nei til å benytte forkjøpsretten, går tilbudet videre til medlemmet med nest lengst ansiennitet, og så videre. Kjøpet er forpliktende.