Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For medlem og beboer
  3. Endre a konto-beløp

 

For spørsmål om a konto-beløp, kontakt oss her.

Endre a konto-beløp

Bruk dette skjema til å endre ditt konto-beløp som betales inn månedlig.

Har boligselskapet ditt fellesinnkjøp av energi - avregnes dette en gang i året. Fellesinnkjøp av energi kan være strøm, gass, fjernvarme, varmt og kaldt vann. Man velger selv hvor mye man ønsker å betale inn hver måned, altså a konto-beløpet.

Ved den årlige avregningen får du tilbakebetalt det du har betalt for mye, eller faktura på utestående beløp.

Legg inn bolignummer her om du har dette. Bolignummer består av nummer bundet av bindestrek (000-000).
Skriv inn det du ønsker å betale inn på a konto i måneden.