Personalia
Et norsk postnummer består av fire siffer.
dd.mm.åååå
Medlemsbladet Ditt Bate
Medlemsbladet Ditt Bate utgis fire ganger i året.
Aktiver medlemskort
Husk at medlemskortet må være aktivert for at din bonus skal bli registrert. Ved å aktivere medlemskortet får du tilsendt gode medlemstilbud via e-post.
Betingelser

Våre betingelser for aktivering av medlemskortet.