Medlemsbetingelser for aktivering av boligbyggelagets medlemskort

Hva betyr aktivering?

Aktivering av medlemskortet ditt betyr at du registrerer deg for å få tilgang til spesielle rabatter og bonus fra utvalgte nasjonale og lokale tilbydere. Samtidig inngår du denne avtale mellom deg og det boligbyggelaget som dette medlemskapet er knyttet til.

Hvem kan aktivere medlemskortet?

Alle som er medlem av et boligbyggelag som har trykket og sendt sine medlemmer et medlemskort med funksjonalitet fra Fordelskortet kan aktivere kortet.

Hvordan oppnår du medlemsfordelene?

Boligbyggelagenes Partner AS har på vegne av medlemmene forhandlet frem en rekke gode avtaler med tilbydere av forskjellige varer og tjenester. Oversikt over hvilke tilbydere dette gjelder finner du på nettsidene til ditt lokale boligbyggelag. For å kunne benytte alle fordelene må kortet først aktiveres. Er ikke kortet aktivert, kan du ikke utnyttet alle fordelene som ligger i medlemskapet. Med et aktivert kort kan du blant annet opparbeide bonus.

Hvordan aktiveres medlemskortet?

Når du aktiverer kortet ditt, kan du registrere din bankkonto for utbetaling av bonus. Når du har gjennomført aktiveringsskjemaet, er medlemskortet ditt aktivert. Passord som registreres i aktiveringsskjemaet må ikke gis bort til noen.

Hvordan utbetales bonus?

All bonus du sparer opp kan bli utbetalt til din konto. Dersom du avslutter ditt medlemskap i boligbyggelaget avsluttes også dine muligheter for bonusopptjening og du må kreve innestående bonusbeløp utbetalt. Opptjent bonus tilfaller Boligbyggelagenes Partner AS dersom du ikke krever innestående bonusbeløp utbetalt innen lovens foreldelsesfrist på tre år. Innestående på passive bonuskontoer hvor det i løpet av tre - 3 - år ikke er transaksjoner tilfaller Boligbyggelagenes Partner AS dersom eier av bonuskonto ikke krever beløpet utbetalt. Boligbyggelagenes Partner AS vil varsle eier av bonuskonto før denne slettes.

Behandling av informasjon

Når du handler med medlemskortet eller på annen måte registrerer ditt kortnummer på medlemskortet hos en tilbyder, vil informasjon om; handlet beløp, produkt, dato og hvor kjøpet er foretatt bli lagret. Kjøpsinformasjonen er nødvendig for å kunne utbetale bonus til din bonuskonto. Som aktivt medlem i fordelsprogrammet vil du motta informasjon fra boligbyggelaget. Opplysninger du registrerer i registreringsskjema samt kjøpsinformasjon fra tilbyderne kan bli brukt for å kunne sende tilbud og informasjon som er relevant for deg. Alle opplysninger som lagres vil bli behandlet i henhold til norsk lov og retningslinjer gitt av Datatilsynet.

Kommunikasjon

Som medlem med aktivert kort forplikter du deg til å motta nyhetsbrev på e-post. Informasjon kan også bli sendt på SMS. Frekvens på utsendelse av informasjon bestemmes av boligbyggelaget.

Utlevering av kundeinformasjon

Informasjonen i innmeldingsskjemaet og fra transaksjonene lagres, men utleveres ikke.

Endringer

Dersom det skjer endringer i personopplysningene som er registrert, skal medlemmer melde endring til bolig¬bygge-laget.

Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon på beregning av rabatter eller bonus, kan fremlegging av kvittering for den aktuelle handel kreves.

Deaktivering

Ved deaktivering av kortet vil alle opplysninger bli slettet. Dette gjelder ikke opplysninger som boligbyggelaget er pålagt å lagre i henhold til gjeldende regelverk om bokføring.

Ansvar for bonusbeløp

Medlem med aktivert kort har ikke krav på bonus dersom tilbydere unnlater å innbetale denne på medlemmets bonuskonto som følge av konkurs eller andre avtalebrudd fra tilbyders side.

Kontakt

Ordningen administreres av
Boligbyggelagenes Partner AS.

Henvendelser kan rettes til:
Boligbyggelagenes Partner AS Pb.
452 Sentrum 0104 OSLO
Tlf: 22 40 38 50

Bate boligbyggelag Zetlitzveien 2
4017 Stavanger
Tlf: 51 84 95 00 medlem@bate.no