Hva innebærer individuell nedbetaling av fellesgjeld?

Individuell nedbetaling av fellesgjeld, også kalt IN-ordning, gir deg som andelseier mulighet til å betale ned hele eller deler av din andel av borettslagets fellesgjeld.

Du kan nedbetale din andel av fellesgjelden raskere enn det som er fastsatt av borettslagets nedbetalingsplan. Hovedmotivasjonen for mange er lavere månedlige felleskostnader. Din individuelle nedbetaling av fellesgjeld blir sikret ved at du får inntrederett i långivers pantobligasjon (såkalt sidestilt pant). 

Hva bør du tenke på?

 • Selv om du har foretatt en individuell nedbetaling av fellesgjelden er du fortsatt ansvarlig for borettslagets samlede fellesgjeld på samme måte som de andre i borettslaget.
 • Dersom du vurderer å betale ned hele eller deler av din fellesgjelden din, bør du først sjekke hvor du får lavest rente over tid; ditt private boliglån eller på fellesgjelden. Hvis du må ta opp et dyrt lån for å betale ned på fellesgjelden, vil det sjelden lønne seg. Det kan være høyere rente på et privat boliglån, enn på borettslagets lån. 
 • Når du har valgt å betale ned din andel av fellesgjelden, gjelder dette valget også for fremtidige kjøpere av boligen. Her er et eksempel:      
  Bolig med totalpris 1 900 000 kr

Ubetalt fellesgjeld: Boligen selges med fellesgjeld på 1 000 000 kr mot at kjøper betaler 900 000 kr til selger. Andelen fellesgjeld finansieres gjennom de månedlige felleskostnadene.  

Nedbetalt fellesgjeld: Når fellesgjelden på boligen er nedbetalt, må kjøper betale totalprisen til selger. For at selger ikke skal komme dårligere ut må denne summen være 1 900 000 kr. Kjøper må derfor finansiere hele kjøpesummen selv, i og med at boligen er uten fellesgjeld.

 • Som andelseier i borettslag kan du si opp boretten din, og dermed innfri forpliktelsene du har til borettslaget. Det betyr at du taper innskuddet du betalte ved kjøp av leiligheten, fordi du ikke er personlig ansvarlig for fellesgjelden. Har du benyttet deg av IN-ordningen kan du fortsatt si opp boretten, men du kan ikke kreve å få tilbake det du allerede har betalt inn.
 • Sjekk at borettslaget er del av en sikringsordning. Det viktigste er at din nedbetaling av andel fellesgjeld sikres på en trygg måte. 

Slik gjennomfører du individuell betaling

 1. Kontakt oss i Bate, eller noen i styret ditt for å få kontaktinformasjon til borettslagets kunderådgiver. 
 2. Borettslagets kunderådgiver vil informere deg om hvilken dato nedbetaling kan skje. 
 3. Send deretter en epost til din kunderådgiver hvor du bekrefter at du ønsker å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden. Husk at du minimum må betale 100 000 kr. Unntak gjelder for nedbetaling av restgjeld under
  100 000 kr. Bekreftelsen sendes til oss innen den første i den måneden det er terminforfall på lånet. 
 4. Når vi har mottatt din epost sender vi deg avtalen som du signerer og returnerer til oss. 
 5. Du vil deretter motta en kontrakt signert av begge parter, slik at du har et eget eksemplar. Sammen med kontrakten får du faktura på avtalt beløp med forfallsdato den 20. i samme måned som terminforfall på lånet. 
 6. Fakturaen betales som vanlig, og fellesgjelden reduseres fra den første i den påfølgende måneden.
 • Har du andre spørsmål?

  Vi hjelper deg slik gjerne videre. Kontakt oss på epost eller telefon +47 51 84 95 00.