Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For boligutviklere

For boligutviklere

Du kan konsentrere deg om byggeprosjektet, så tar vi hånd om resten. Vi forvalter boligselskapet på en trygg og oversiktlig måte.

Et samarbeid med oss om etablering og stiftelse av boligselskap vil styrke ditt boligutviklingsprosjekt, både for deg som utbygger og for dem som skal bo der i fremtiden.

Når du samarbeider med oss får du en hovedkontaktperson for hele etableringsfasen, med klare avtaler som beskriver alle ansvarsforhold og ledd i prosessen. Vi tar ansvar for blant annet seksjonering, beregning av budsjett og felleskostnader, samt formell stiftelse og oppstart av boligselskapet.

  • Har du spørsmål? Kontakt Edel Alvestad for informasjon om våre tjenester på e-post eller telefon + 47 994 08 889.
  • Få et tilbud

    Meld din interesse her så kontakter vi deg for et tilbud tilpasset dine behov som kunde.


Våre produkter og tjenester 


Stiftelse og etablering av nytt boligselskap

Seksjonering

Seksjonering gjøres på eiendommer som har behov for flere selvstendige enheter, slik at de kan selges og pantsettes hver for seg. Typiske eiendommer som har behov for seksjonering er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter.


Vedtekter

Alle sameier og borettslag har er lovpålagt til å ha vedtekter. Vi utformer og tilpasser vedtektene til ditt boligprosjekt, velforening eller sameie.

 
Registrering i Brønnøysund

Vi tar oss av registreringen av selskapet i Brønnøysund slik at du er sikret et organisasjonsnummer. Alle sameier, borettslag og velforeninger må registreres i Brønnøysund for å motta organisasjonsnummer.

Utarbeidelse av driftsbudsjett

Alle boligprosjekter skal selges med estimerte felleskostnader. Vi utarbeider et forslag, til eller før salgsstart, når det passer deg.

 
Juridisk bistand

Er du usikker på hvilken boform du skal velge, borettslag eller sameiet? Våre jurister gir deg råd og bistand. De kan også bistå med utarbeidelse av vedtekter dersom du ønsker å gjøre dette selv, samt andre lovreguleringer.

 
Forretningsførsel

Vi ivaretar alle nødvendige oppgaver som normalt vil dukke opp for et styre i boligselskapet i løpet av et driftsår. Slik at du kan konsentrere deg om byggingen.