illustrasjon av hender som overrekker husnøkler
Styret må godkjenne og Bate må varsles dersom noen leier ut bolig i borettslag. 

 

Beboere i borettslag trenger godkjennelse fra styret for å leie ut boligen. Ifølge borettslagsloven må man ha bodd i boligen i minst ett år før det er lov å leie ut.

- Vanlig praksis er at beboeren får leie ut kun i tre år om gangen, sier jurist Kristoffer Klovning i Bate boligbyggelag.

Eier av boligen har ansvaret for at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader i borettslaget.

- Bate skal også informeres ved utleie, slik at vi til enhver tid er kjent med hvem som bor i boligen, sier Klovning.

Skjema for utleie av bolig finner du her. Skjemaet inneholder all informasjon som styret trenger for å godkjenne utleien. Her kommer også et administrasjonsgebyr fra Bate, for å registrere de nye leietakerne. 

 

 

Til Batebloggen