Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Unge uten bolig er et problem
Aktuelt

Unge uten bolig er et vel så stort problem utenfor Oslo

Samfunnsskiller i boligmarkedet er ikke bare et Oslo-problem. Også i Stavanger sliter unge med å innfri egenkapitalkravet – og oljenedturen har bare gjort ting verre.

Tekst: Paul Boxill
Publisert: 03.09.2020
Foto: Elisabeth Tønnessen
Mens prisene i Oslo-gryta nærmest har kokt over de siste årene, har utviklingen i Stavanger-regionen vært stikk motsatt. Boligene våre har sunket i verdi. En blokkleilighet i oljebyen var i fjor gjennomsnittlig 35 502 kr rimeligere per kvadratmeter enn i Oslo (kilde: SSB). Det burde vel være godt nytt for førstegangsetablereren? Slett ikke!

Selv om vi har hatt en negativ prisutvikling i Stavanger-regionen de siste årene, er inngangssummen fortsatt enorm for unge etablerere. Ferske i arbeidslivet og fulle av pågangsmot, men med lite annet enn studielån å vise fram for banken, stopper drømmen like fullt i egenkapitalkravet. Med mindre du er sponset av mor og far. At dette er et presserende problem blir bevist i vår siste kundeundersøkelse: Hele 60 prosent mener det viktigste vi som boligbyggelag kan bidra med til samfunnet, er å hjelpe unge inn på boligmarkedet. 

At foreldre må stille opp som kausjonister for boliglån, er i seg selv med på å forsterke skillene i samfunnet. Vi ser at det også skaper skiller mellom landsdeler. For mens foreldrepar i Oslo har bodd i en sparegris, gjør boligprisnedgangen i Stavanger at Siddis-foreldrene ikke en gang får muligheten til å stille som kausjonister. Koronapandemien har stilt olje- og gassektoren overfor en ny tøff tid. Arbeidsledigheten øker, og lønningene synker. Nå er det viktigere enn noen gang å gjøre en innsats for dem som er hjelpeløse for markedskreftene. 

I Bate boligbyggelag bygget vi i 2014 boliger uten profitt for å gi unge et leie til eie-tilbud. Ordningen fikk enorm respons, men da startlånkriteriene ble endret like etter leietakerne var flyttet inn, måtte vi stoppe alle nye prosjekter. Det hjelper dessverre lite å ha betalt ned noen års avdrag over husleia, hvis du likevel ikke får lån til å kjøpe ut boligen. 

Selv om innsnevringene i startlånet har vært en stor fartsdump i veien, har ikke det slokket vårt engasjement for førstegangsetablererne – tvert imot. Vi har jobbet hardt med å få kommunene på banen. En garantiordning, hvor kommunen kausjonerer for lån i bank i stedet for mor og far, ville gitt leie-eie-modellen ny luft under vingene. Politikerne er positive, men det er langt mellom ord og handling. Og mens vi smører oss med stadig nye lag med tålmodighet, ser flere og flere unge langt etter tryggheten og mulighetene en egen bolig kunne gitt dem.  

Det er på høy tid vi får plass gode, nasjonale støtteordninger som gir alle unge like muligheter. Vi ønsker ikke et samfunn hvor unge blir «låst» i et leiemarked styrt av ressurssterke boligeiere. Se heller mulighetene: Et godt utbredt leie-eie-konsept vil ikke bare hjelpe mange unge inn på boligmarkedet. Det vil også være et ypperlig verktøy for å skape gode bomiljø og nabolag. La oss bygge leie-eie-boliger i områder hvor unge er i manko og skape ny dynamikk. La oss gi unge mulighet til å bo i sentrumskjernen og tilrettelegge for levende byer og god mobilitet. Og kjære politiker – la oss gjøre det nå. Vi trenger vel ikke stå på sidelinja i enda flere år for å innse at de unges manglende muligheter i boligmarkedet har blitt et problem.