Send varsel i god tid

Beboerne må informeres om dato for møtet, og frist for å melde saker til styret. Du som styreleder kan velge å sende det ut selv, men husk å gjøre det i god tid. Dato for vårens møter er satt. Er du usikker på når ditt skal være, kan du kontakte din rådgiver. Hvis du ikke ønsker å sende ut varselet selv, så kan vi varsle beboerne for deg. 

Vis frem det gode arbeid styret har gjort

For mange beboere er informasjonen i dokumentet "styrets arbeid" noe av det viktigste i innkallelsen. Derfor anbefaler vi at dere skriver dette, selv om det er valgfritt. Det er også en god måte å få vist hva styret arbeider med, og planlegger for fremtiden. 

Dokumentmaler for saksliste og styrets arbeid blir tilgjengelige i løpet av januar. Dokumentene fyller dere ut, og sender tilbake til oss ferdig utfylt. Husk at sakslisten må inkludere saker fra styret og/eller beboerne. Hvis dere har fylt ut dokumentet "styrets arbeid", tar vi det med i innkallingen.

Send oss gjerne både word- og PDF-filer, fordi da er det enklere for oss å hjelpe dere.

Vi sender årsregnskap og årsberetning når regnskapet er klart. Signer disse og returner dem til oss. I tillegg får dere tilsendt en erklæring til revisor, som styrets leder må signere. Husk lik dato på alle dokumentene.

Behandle alle saker

Alle innkomne saker må behandles på et styremøte. Det samme gjelder styrets egne saker. Husk å skrive saksfremlegg og forslag til vedtak i alle typer saker.

Trenger dere hjelp - kontakt oss!

Vi har god kompetanse på dette feltet, og kan hjelpe dere med å skrive saksfremlegg og forslag til vedtak for styret.  Vi har også en egen juridisk avdeling som kan hjelpe dere med utfordrende saker. Ikke nøl, vi er her for å hjelpe.