Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. - Ble utfordret på generalforsamling

Portrettfoto av Paul Boxill

 

I mai i år holdt vi generalforsamling i Bate boligbyggelag, slik vi gjør hvert år. Som boligbyggelag er vi eid av medlemmene våre. Generalforsamlingen holdes av styret i Bate v/styreleder, og de oppmøtte er tillitsvalgte i borettslag, Bate-medlemmer og enkelte ansatte i Bate.

Under generalforsamlingen skal blant annet årsmelding og årsregnskap godkjennes, og det skal foretas valg av tillitsvalgte til styret og valgkomité. I tillegg skal saker som er nevnt i innkallingen behandles. Frist for andelseiere å melde saker til styret er den 1. april.  

På generalforsamlingen i år ble det fremmet noen spørsmål/saker som ikke var meldt inn på forhånd. Sakene var mer omfattende, og vi kunne ikke svare på spørsmålene der og da. Generalforsamlingen kan heller ikke ta beslutning i saker som ikke er forhåndsmeldt. Det ble derfor bestemt av generalforsamlingen at styret/administrasjonen skulle få tid på seg til å utrede og besvare de spørsmål som ble stilt under en ekstraordinær generalforsamling som ble lagt til september i år.

En av sakene som var blitt fremmet var ønske om en full gjennomgang av boligprosjektene fra og med 2005. Under ekstraordinær generalforsamling ble det derfor gitt en oversikt over alle våre større boligprosjekter fra 2005 frem til dags dato. Vi la samtidig frem forbedringsområder som vil igangsettes omgående. Videre ble det stilt spørsmål om rolleblanding i prosjektene våre. Vi i Bate ser at avtaleforholdene er komplekse og skal bli flinkere til å synliggjøre og kommunisere vår rolle i kontraktsforhold med boligselskapene. 

Det kom også spørsmål om hvorvidt det skulle ansettes en jurist som svarer på boligselskapenes spørsmål. Her orienterte vi rundt hvordan våre jurister jobber i dag og hva som kan tilbys til våre kunder. I tillegg har vi inngått avtale med lokalt advokatfirma med kontor i Sandnes og Stavanger som våre medlemmer kan benytte seg av i fordelsprogrammet. 

Generalforsamlingen ønsket videre en full gjennomgang av sammenslåingen av Stavanger og Sandnes, som skjedde i 2014 da vi ble til Bate. Det ble fremlagt en beskrivelse av hvordan dette foregikk i 2014 og hvilken effekt sammenslåingen fikk. Neste sak handlet om eventuelle sammenslåinger med andre boligbyggelag, og her tydeliggjorde vi at eventuelle forpliktende samarbeid i fremtiden skal forelegges generalforsamlingen i Bate for endelig godkjenning. 

Generalforsamlingen stilte spørsmål om hvorvidt styremedlemmer stiller på generalforsamlingene. Her orienterte styreleder i Bate at styremedlemmene oppfordres til å møte opp, og gjør vanligvis det. 

Siste sak på agenda handlet om kundeinnsikt og kundeundersøkelser i Bate. Vi fremla redegjørelse om hvordan vi jobber med dette, og Bate vil fremlegge resultater av dette arbeidet ved neste generalforsamling.

Bedrifter eid av medlemmer har et ekstra ansvar for å lytte, informere og inkludere. Dette tar jeg på alvor. Selv om det krever litt å holde en ekstraordinær generalforsamling, setter jeg stor pris på ærligheten og diskusjonene vi har hatt i denne prosessen. Åpenhet er en av Bates verdier. En generalforsamling som er våken og stiller oss kritiske spørsmål er noe jeg setter stor pris på.

Skulle du ha spørsmål om dette så ber jeg deg ta kontakt. Vi er her for medlemmene og samfunnet. Takk for at dere følger med på oss og stiller oss spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen
Paul Boxill