Paul Boxill og styreleder har gjennom noe tid hatt en dialog om hvor lenge han skal sitte i stillingen som administrerende direktør, og partene har nå blitt enige om at tiden er riktig for å gå av. Dette er et godt tidspunkt for å gi mulighet til andre som kan lede Bate boligbyggelag videre. Paul har vært øverste leder i Bate siden 2010, og han vil nå bruke sin kompetanse i andre roller. 

 

Styret vil gi honnør til Paul Boxill for innsatsen og det viktige arbeidet med å modernisere og ekspandere boligbyggelaget- og tjenestene for Bates medlemmer, kunder og beboere. Han har i tillegg brukt mye av sin tid som styreleder i det nasjonale markedsselskapet for boligbyggelagene, styremedlem i boligbyggelagenes digitale tjenesteleverandør samt som styremedlem i Norges boligbyggelag sitt hovedstyre.

 

Prosessen med å finne erstatteren starter umiddelbart. Line Andersen Nyberg er konstituert som ny administrerende direktør for boligbyggelaget. Line kommer fra stillingen som økonomi- og finansdirektør og har arbeidet i boligbyggelaget siden 2004. Ny direktør søkes å være på plass senest i august i år.