- Det har vært veldig kjekt å påvirke bomiljøet sitt, sier avgått styreleder Øyvind Orstad i Borettslaget Eikeberget på Forus.

Han ble drevet av å øke trivselen i borettslaget og samtidig holde utgiftene på et nivå som ikke var høyere enn nødvendig. Han har også vært borettslaget vaktmester, og det fortsetter han som selv om han går ut av styret.

- Jeg har alltid likt å jobbe mye, oppfylle ideer og se resultater, sier Orstad.

På 90-tallet var han tidlig ute med å lage gode opplegg for kildesortering, noe som ikke var like vanlig da som nå. Plast, papp, matavfall, glass, lyspærer, batterier m.m ble nøye sortert.

- Jeg så at vi ikke kunne holde på å kaste alt i samme dunk, så vi gjorde mye innen kildesortering før det ble vanlig. Borettslaget fikk besøk fra England, Tyskland og Romania for å se hvordan vi gjorde det, sier Orstad. 

Han gjorde også en rekke andre miljøtiltak, som å selge dørene etter utskifting i stedet for å kaste dem og å bytte fra felles varmtvann til separat.

- Fellesbereder gir dyrt og dårlig varmtvann og kostnadene ble ikke rettferdig fordelt. Nordsjøarbeideren som var borte en tredel av året betalte like mye som andre. I tillegg bruker man mindre når man betaler for det som brukes, sier Orstad.

Borettslaget fikk besøk av statsminister Thorbjørn Jagland som var interessert i miljøtiltakene de gjorde. 

- Rundt 20 av beboerne møtte Jagland og hadde en fin prat. Etterpå sendte han brev og takket. Senere oppkalte vi en plass i borettslaget til «Jaglands plass». Vi fortalte ham om dette, og da sendte han nytt takkebrev, forteller Orstad. 

Bate takker Orstad for mangeårig god innsats som styreleder.

 

Til Batebloggen