kommunalstyret for miljø og utbygging i formannskapsalen i stavanger

På møtet her vedtok Kommunalstyret for miljø og utbygging støtteordningen for elbillading i borettslag og sameier.


Tekst og foto: Alise Lea Tiller   Publisert: 12. desember 2018, oppdatert: 16. januar 2019

 

- Jeg synes det er en stor dag at vi får på plass denne ordningen, sa leder Per A Thorbjørnsen for kommunalstyret for miljø og utbygging i Stavanger da de enstemmig vedtok støtteordningen for elbillading i borettslag og sameier tirsdag ettermiddag.

Støtteordningen har en ramme på 3 millioner og skal deles ut i 2019. I tillegg er det et ladeprosjekt med ramme på 1 million som går til borettslag og sameier som har ekstra utfordringer med tilrettelegging for elbillading.

20 prosent av kostnadene

Lignende ordning finnes allerede i kommunene Oslo, Fredrikstad, Asker, Bærum og Trondheim. Dermed er Stavanger 6. kommune med støtteordning til elbillading i borettslag/sameier.

Et enkelt styre i borettslag/sameie kan få støtte til 20 prosent av investeringskostnadene, og maksimalt 100.000 kr pr borettslag/sameie. Støtten kan heller ikke utgjøre mer enn 5000 kr pr ladepunkt, men vanligvis ligger kostnad pr ladepunkt på rundt tusenlappen.

- Støtteordningen skal komme raskt på plass, sier elbilrådgiver Nicolai Songe-Møller i Stavanger kommune. Søknadsskjemaet er ventet å komme ut innen en uke. Batebloggen oppdaterer saken når det er mulig å søke.

Tirsdag 15. januar ble det holdt informasjonsmøte om støtteordningen. Rakk du ikke å bli med? Du kan lese mer om støtteordningen på Stavanger kommunes hjemmeside her. 

14.000 boenheter

- Støtteordningen er et svært positivt tiltak som mange beboere vil få nytte og glede av. Dette er med på å skape gode og framtidsretta bomiljø. Vi håper Sandnes og andre kommuner i regionen ser i samme retning som Stavanger, sier administrerende direktør Paul Boxill i Bate boligbyggelag. 

Hver 5. bolig i Stavanger er en Bate-bolig. Totalt har Bate omtrent 14.000 boenheter i Stavanger kommune. Støtteordningen gjelder også for borettslag og sameier som er tilknyttet OBOS.

Bate og OBOS er tilknyttet over 400 borettslag/sameier i Stavanger, og rundt 300 av disse har ikke installert infrastruktur for elbillading.

Bate har jobbet lenge med elbillading

Siden 2015 har Bate jobbet aktivt med å få på plass elbillading i borettslag og sameier. 

- Det er veldig positivt at kommunen kommer med denne ordningen. Bate har hatt kontakt med kommunens administrasjon og politikere underveis, og vi er veldig glade for at støtteordningen ble vedtatt, sier spesialrådgiver Njål Nessa i Bate boligbyggelag. 

Her kan du lese om hvordan Borettslaget Soltun la til rette for elbillading.

To typer ordninger

Støtteordningen på tre millioner går til å legge til rette for elbillading i borettslag og sameier. I tillegg kan det søkes om én million fra et lade-samarbeidsprosjekt. Dette gjelder borettslag/sameier som har ekstra utfordringer med tilrettelegging og må oppgradere kapasiteten til strømnettet inn til det enkelte borettslag/sameie. Beløpet går til å dekke deler av utgiftene med for eksempel gravearbeid.

Forutsetning for å bli med i dette ladeprosjektet er at borettslaget/sameiet selv finansierer og installerer elbillading på sitt eget parkeringsområde. De som er med i ladeprosjektet kan også søke om midler gjennom støtteordningen. 

Støtteordningen på tre millioner har følgende retningslinjene som ligger til grunn:

• Det må sendes inn en skriftlig søknad innen tidsfristen i 2019 som kommunen setter. Standard digitalt søknadsskjema må benyttes. 
• Alle borettslag og sameier (ved styret) i Stavanger kommune kan søke. 
• Dersom det kommer inn flere søknader enn det rammen (på 3 mill kr) tillater, vil det bli gjort en prioritering. Søknader prioriteres etter hvor mange brukere som vil få tilgang til elbil-lading. Slik at flest mulig beboere får tilgang til lading. 
• Kun ladeinfrastruktur (for eksempel kabelfremføring til den enkelte ladepunkt) på parkeringsområder og strømnett som borettslaget eller sameiet selv eier, kan støttes. 
• Det gis ikke tilskudd til selve ladestasjonen på den enkelte parkeringsplass. 
• Det kan ikke søkes om støtte til tiltak/prosjekter som det (ved lansering av støtteordningen) allerede er bestilt utstyr til/er under oppføring, eller som allerede er etablert/oppgradert. 
• Det gis ikke støtte til drift. 
• Pristilbud på prosjektet det søkes støtte til, må vedlegges søknaden. 
• Kommunen vil gi søker et skriftlig svar på om søknaden innvilges. 
• Støtten vil utbetales etter utført installasjon av godkjent installatør, og etter at nødvendig sluttdokumentasjon som viser totale utgifter, er innsendt kommunen.

Støtteordningen er en del av Stavanger kommune sin nye Klima- og miljøplan og en ladestrategi som ble vedtatt i fjor.   

Bate oppdaterer saken når søknadsskjemaet og informasjonsmøtene er fastsatt. 

 

Til Batebloggen