Stortinget behandlet i slutten av mai forslag til endringer i eierseksjonsloven. Noe er forbedret, og noe er status quo. Forslag om å få en klarere grense for Airbnb-virksomhet fikk for eksempel ikke flertall.

 

Noen hovedpunkter som var oppe til behandling

  • Forbudet mot å kjøpe flere enn to leiligheter i ett og samme sameie opprettholdes. Et forslag om å innføre forbud mot bakmenn som kjøpere (som en dempende effekt på investeringsviljen i sekundærboligmarkedet) fikk ikke flertall.
  • Regnskaps og revisjonsplikt for de store sameiene – plikten inntreffer ved 21 eller flere seksjoner, dette er det samme som før.
  • Legalpanteretten økes til 2G - det innebærer en større grad av samkjøring med borettslagsloven, og vil bety at det blir enklere å finansiere større vedlikeholdsprosjekter. Dette sikrer også sameiet enda bedre mot dårlige betalere, og ved forfølgelse av eier fra andre kreditorer. 
  • Rett til ladepunkt for elbil for seksjonseier som disponerer parkeringsplass
  • Airbnb og hyblifisering – her ble det en omfattende drøfting, men ingen regulering i egen lov som foreslått.

 

Hva er eierseksjonsloven? 

I Norge finnes det to måter å organisere og eie en bolig i blokk på; Enten er det organisert som et borettslag, eller som et eierseksjonssameie (sameie). Begge former betyr at du eier boligen din.

Hovedforskjellen er at du gjennom borettslagsloven eier en andel som gir bruksrett til boligen i borettslaget, og hvor borettslaget står som eier av selve eiendommen. I et sameie, som reguleres av eierseksjonsloven, eier man en ideell andel. 

Eierseksjonsloven som regulerer sameier, og borettslagsloven som regulerer borettslag. 


Vil du lese mer om endringene i eierseksjonsloven?

Du finner mer informasjon og flere nyhetssaker her