Ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.18 og styrene i eierseksjonssameiene har deretter ett år på seg for å sørge for at egne vedtekter ikke er i strid med den nye loven. I praksis betyr det at styret må sørge for å få endret/tilpasset vedtektene sine i løpet av 2018, og det er naturlig at de nye vedtektene blir fastsatt på det ordinære årsmøtet våren 2018.

 

De viktigste endringene i den nye loven:

  • Seksjonseier gis lovfestet rett til å legge til rette for lading av el- og hybridbil. Styret kan ikke nekte uten saklig grunn, men de kan kreve at seksjonseier selv bekoster tiltaket.  
  • Personer med nedsatt funksjonsevne gis en bytterett til tilrettelagte parkeringsplasser. 
  • Lovens begrepsbruk er endret og tilpasset et mer moderne språk.
  • Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni, og ikke innen utgangen av april sånn som i dag.
  • Bestemmelsene om vedlikeholdsansvar har blitt mer presise i den nye loven.

 

Anbefaler grundig oppdatering

 Hvert eierseksjonssameie må selv vurdere om man bare skal foreta de justeringene som er lovpålagte, eller om man skal foreta en full oppdatering av de gamle vedtektene sine. Juridisk sjef i Bate, Kristoffer E. Klovning, er klar i sin anbefaling:

- Dette er en ypperlig anledning for styrene til å ta en grundig gjennomgang av eierseksjonssameiets vedtekter. Ofte ser vi at disse er utdaterte med dårlige formuleringer og mangelfullt innhold. Det vil være klokt å tilpasse vedtektene til ny ordlyd slik at denne er i samsvar med den nye loven, sier Klovning.
 

Forvirret? Vi kan hjelpe deg

Er du usikker på hva som er relevant for ditt eierseksjonssameie, og trenger noen gode råd? Bate har dyktige jurister som kan bistå med å utarbeide forslag til vedtekter tilpasset forholdene i ditt eierseksjonssameie.

Bate tilbyr i en periode gode priser til de kundene som ønsker å gjøre en komplett gjennomgang av dagens vedtekter. Vi anbefaler styret å starte med dette så snart som mulig sånn at dere har god tid før neste årsmøte. 

 

Til Batebloggen