Regjeringsbygningen i Norge

 

Mandag 8. oktober klokken 10.00 ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 offentliggjort. Rent boligpolitisk serverer statsbudsjettet noen godbiter, men fremdeles ser man at statsbudsjettet generelt sett belønner de som allerede har mest. 

Økt bostøtteordning bekjemper fattigdom

På den positive siden er det satt av 181 millioner kroner i statsbudsjettet 2019 til målrettet tiltak mot fattigdom. 60 av disse millionene går til å styrke bostøtten for barnefamilier og andre husstander med lav inntekt. For en familie på fem, utgjør dette opptil 5.190 kr ekstra i året. 

- Bostøtteordningen er viktig for å sikre lavinntektsfamilier trygge og gode boliger, sier administrerende direktør Paul Boxill i Bate.

Boxill mener også at regjeringen bør legge til rette for leie-eie og øke BSU-grensen. I forslaget til statsbudsjettet står det at regjeringen ønsker å «ta i bruk leie-til-eie modeller i hele landet» (uten at det er nevnt hvordan eller innvilget penger til dette).

BSU-ordninger er uendret i statsbudsjettet 2019. 

Svak eldreboligsatsing

Etter lanseringen av statsbudsjettet var Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) tidlig ute med å kommentere den svake satsingen på boligpolitikk for eldre.

I statsbudsjettet er det satt av 48 millioner kroner til eldresatsing, uten at bolig er nevnt her. Midlene skal gå til å etablere regionale nettverk for å øke kunnskap og spre gode erfaringer. 

- Heller ikke i dette statsbudsjettet ser det ut til at regjeringen prioriterer gode boliger for eldre. Ikke en gang som en del av sin egen eldresatsing, sier adm. dir. i NBBL, Thor Eek på nbbl.no. 

Senker eiendomsskatt 

Regjeringen foreslår å redusere den maksimale eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendom fra sju til fem promille. I dag er eiendomsskatten forskjellig fra kommune til kommune, men ingen har høyere enn sju promille. De kommunene med høyest eiendomsskatt må dermed redusere denne.

I Stavanger er eiendomsskatten fire promille, i Sandnes, Klepp, Hå og Sola er det ikke eiendomsskatt, mens Randaberg har tre promille eiendomsskatt. Dermed påvirker ikke den øvre grensen disse kommunene direkte. 

Lavere rentefradrag

I statsbudsjettet er det lagt opp til en nedgang i alminnelig skattesats fra 23 til 22 prosent. Det betyr at boliglånet blir litt dyrere, fordi man da får mindre fradrag på skatten for boliglånet. Ifølge NRK blir skattefradraget 1000 kr mindre verdt i året hvis du har renteutgifter på 100.000 kr. 

1 milliard mindre til Husbanken

Husbanken er en viktig aktør som gir ut bostøtte, lån og tilskudd for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Paul Boxill i Bate mener Husbanken bør styrkes og utvide rammene til å være en større hjelp for unge førstegangskjøpere.

I et vedtak fra juni 2018 ber Stortinget regjeringen også om å gå gjennom Husbankens ordninger for å sikre at personer med rusproblemer blir tilbudt egnede boliger i alle kommuner.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en låneramme for Husbanken på 16 milliarder kroner i 2019. Ved forrige års statsbudsjett gikk regjeringen inn for å krympe Husbankens låneramme fra 18 til 17 milliarder. Nå reduseres den altså ytterligger med én milliard.

Satser på Storhaug

I Rogaland ble det blant annet innvilget 174 kroner til bussvei og 13 millioner til områdesatsing i bydelen Storhaug.

Satsingen på Storhaug er en del av at områdesatsing i norske storbyer økte med 20 millioner, til cirka 82 millioner kroner totalt. Målet er å styrke enkelte områder i storbyer med utfordringer, slik at innbyggerne her blir økonomisk selvstendige og får bedre nærmiljøkvalitet.

I tillegg til Storhaug i Stavanger, satser regjeringen på områdesatsing i Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim.

Svikter de unge

Statsbudsjettet legger altså opp til ingen endring i BSU-ordningen.

I tillegg foreslår regjeringen at studenter må fullføre en grad for å få omgjort 40 prosent av studielånet til stipend. Da kommer studenter svært dårlig utav det økonomisk dersom de endrer studieretning underveis.

 

Til Batebloggen