Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Sommeren på trampoline

Utendørs lek er både gøy og viktig for barna. Men selv om lek på trampoline er gøy for barna, kan det være et irritasjonsmoment for andre. Trampoliner topper statistikken over nabokrangler, og spesielt på sommerstid.

Mitt beste råd er at styret så tidlig som mulig avklarer om de gir lov til trampoline og eventuelle begrensninger for bruk. Kristoffer E. Klovning, juridisk sjef


For deg som bor tett

Du som bor i borettslag eller sameie har ofte bare en mulighet, og det er å få godkjent en trampoline på fellesområdet. Her er det styret som bestemmer. 


Hva med den sinte naboen? 

Dialog er viktig, og i første omgang er det du som beboer som må finne en rimelig løsning sammen med din nabo. Dere må sammen bli enige om eventuelle begrensninger som tidspunkt for bruk, og når det skal være stille. Om dette ikke fungerer, kan du be styret bidra som en fredsmegler. Styrets oppgave vil i så fall være å sørge for at begge parters behov kommer godt frem. 


Styrets ansvar ved skade

Husk også at skader fort kan bli borettslagets eller sameiets ansvar. Hvis styret aksepterer at det blir satt opp en trampoline på fellesområdene, overtar også styret deler av ansvaret.
 
En generell regel er at styret har ansvar for alt godkjent lekeutstyr som er satt opp på fellesområdene.

Men når det gjelder trampoliner, så er de ikke en del av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Som betyr at styret må følge de generelle reglene i produktkontrolloven. De må være spesielt nøye med å påse at montering, veiledning om bruk, sikkerhetssoner og plassering er fulgt.