Mest relevante sider:
For styret
2 skjeggkre på papir

Nå kan skjeggkre dekkes av forsikringen

Skjeggkre har inntatt mange norske hjem. Heldigvis er det hjelp å få.

Tekst: Håkon Fossmark
Publisert: 25.02.2020
Foto: Shutterstock

Skjeggkre er et helt ufarlig insekt, og de gjør ingen skade på verken bygninger eller mennesker. Likevel er det mange som synes det er litt guffent å få dem i hus.

Skjeggkre kan bli opptil 0,2 centimeter lange. De liker seg i tørre omgivelser og kan livnære seg på ulike organiske materialer som de finner i for eksempel papir, støv eller smuler.

Det er først nå på 2000-tallet skjeggkre har  blitt oppdaget i Norge, og det har vært en økende mengder saker i media med folk som har fått skjeggkre i hus. Den samme økningen har det vært i henvendelser til skadedyrfirma.

Hjelp å få

Heldigvis: For boligselskap som har totalforsikring i If eller Tryg, er det nå hjelp å få. 

– Skjeggkre og perlekre innlemmes i forsikringsvilkårene til If og Tryg fra 1. januar 2020, sier Lasse Vika, som er teamleder for skadeforebygging i Bate.

Dette betyr, ifølge Vika, at alle tilfeller av skjeggkre eller perlekre som oppdages etter denne datoen, dekkes av forsikringen, og da uten begrensninger med tanke på antall behandlinger fra skadedyrfirma.

– Hvis det meldes inn tilfeller etter 1. januar 2020, men hvor det er tydelig at dyrene har vært i hus fra før denne datoen, dekkes inntil to runder med bekjempelse. Mens tilfeller som er meldt før 2020, og hvor dyrene stammer fra før 2020, ikke dekkes av forsikringen.

Hva gjør du?

Vika sier at de har fått mange henvendelser omkring skjeggkre de siste årene, og han er derfor glad for at dette nå innlemmes i totalforsikringen til If og Tryg. 

– Skjeggkre og perlekre er ikke farlig, men kan for noen oppleves som en psykisk belastning. Det er derfor viktig å foreta bekjempelse for å unngå spredning, sier Vika. 

– Hva skal beboere som oppdager skjeggkre eller perlekre gjøre?

– Det beste er om de melder det inn til styret. Styret vet hvilken forsikring boligselskapet har, og styret kan ta saken videre til forsikringsselskapet, sier Vika.

Det påløper en egenandel på 2000 kroner per boenhet, eller maks 40.000 per bygning.

Dersom boligselskapet har totalforsikring hos If, kan styret melde om problemet direkte til Anticimex, som foretar nødvendig bekjempelse. Er boligselskapet kunde hos Tryg, meldes saken inn til Tryg, som igjen tar kontakt med Nokas for bekjempelse.

– Heldigvis har det kommet nye og bedre metoder den siste tiden, så behandlingene er mer effektive i dag enn for bare kort tid siden, sier Lasse Vika.