Representant fra Bate, kommunen og styreleder utenfor Borettslaget Skredbakka.Fra venstre: Styreleder Rune Aarstad i Borettslaget Skredbakka, spesialrådgiver Njål Nessa i Bate, seniorrådgiver Berit Karin Aasland og boveileder Arne Frøystein fra Stavanger kommune, her i Borettslaget Skredbakka som har rundt 25 kommunale boliger.  

 

Publisert: 24. februar 2018

 

Blant Bate sine tilknytta borettslag er det 703 boliger som eies av Stavanger kommunen og disponeres av folk som ikke har mulighet til å skaffe bolig selv.  

Enkelte med økonomiske, sosiale eller helsemessige grunner kan få tildelt bolig av kommunen.

- Positiv effekt på beboerne

Stavanger kommune eier 2576 boliger totalt, 703 av disse er i borettslag tilknyttet Bate og 207 er tilknyttet OBOS. Blant de 703 boligene er 63 omsorgsboliger som tildeles personer som har behov for omsorgsbolig på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom. 

- Vi ønsker å eie boliger i borettslag. Når kommunale boliger er i samme fellesskap som ordinære, ser vi det har en positiv effekt på beboerne. For eksempel flyktninger eller personer som har sykdommer relatert til rus eller psykisk helse lærer mye av å se hvordan naboene bor, sier seniorrådgiver Berit Karin Aasland fra Stavanger kommune.

Kommunen har daglig kontakt med styrene i borettslag.

- Vi er opptatt av å rykke ut med en gang det oppstår utfordringer, selv om det bare er småting, sier Aasland.

- Kommunen reagerer raskt

Spesialrådgiver Njål Nessa fra Bate boligbyggelag synes samarbeidet med kommunen fungerer bra.

- Kommunen tar tilbakemeldinger fra styrene til seg på en seriøs måte. De behandler klager og utfordringer raskt og helst før det rekker å eskalere, sier Nessa.

Arne Frøystein har jobbet som boveileder i Stavanger kommune siden to slike stillinger ble opprettet for snart fire år siden. Straks en ny person får tildelt kommunal bolig, møter han (eller kollegaen) beboeren og forteller om plikter og ansvar. Boveilederne følger opp samtalen og passer på at alt er slik det skal være. 

- Vi får god kontakt med styrene, noe som også er veldig viktig for oss i dette samarbeidet. Noen ganger er det bare en telefonsamtale som skal til for å løse en klagesak, i stedet for mange e-poster frem og tilbake, sier Frøystein.

Styreleder merker bedring

Rune Aarstad er styreleder i Borettslaget Skredbakka. Borettslaget består av 142 boliger der rundt 25 av dem er kommunale. 

- Samarbeidet med kommunen fungerer godt, sier Aarstad som merket positiv forskjell etter kommunen ansatte boveiledere.

 

 

Til Batebloggen