Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Rustne ror farvel
For styret
Morten Braadland og Inger Janne Karlsen står foran bygningene hvor rehabiliteringsarbeidet pågår.
Senior prosjektleder Morten Braadland og HMS-kvalitetsansvarlig Laurie Gusevik i Bate på befaring etter snart overstått rør-rehabilitering i den første av seks blokker i Solhøgda borettslag.

Rustne rør, farvel!

Det kan være frustrerende å bo uten vann i en periode. Men økende fare for lekkasje er verre.

Tekst: Elisabeth Straumøy
Publisert: 03.01.2020
Foto: Merethe Opstad Clausen

– Kom inn! Morten Braadland, senior prosjektleder for byggfornyelse hos Bate, viser vei til befaring i Solhøgda borettslag. Den første blokken av seks nærmer seg å få tilbake vannet igjen etter omtrent fire uker uten.

Lever ikke evig

Et av livets harde fakta er at rør, som så mange andre ting, ikke har evig levetid. Allerede etter 25 år kan de finne på å begynne å ruste, særlig om de er gravd direkte ned i bakken blant grus og jord. Det finnes mange borettslag og sameier som har levd i 50, 60 år og enda lengre.

– Har et bygg nådd å bli 35 år gammelt, anbefaler vi styrene rundt omkring å få satt i gang en kart­legging av tilstanden til rørene, for­tel­ler Braadland. – Dette vil gi oversikt over hvilke tiltak som er nødvendige – for eksempel om rørene er i god nok stand til en re­ha­bilitering, eller om de må skiftes ut. Før arbeidet settes i gang bør beboerne informeres om det som skal skje, og om hvordan det vil påvirke hverdagen mens arbeidet pågår.

Skilt foran bygningene med teksten "Fortau stengt"
Å skifte rør krever litt arbeid, men det blir bra til slutt!

Dramatisk med lekkasjer

Konsekvensene av ikke å ta tak i rør­vedlikehold kan være av det særs kjedelige slaget: – For ikke lenge siden opplevde en styreleder i et bo­retts­lag å få fullt av avløpsvann rett inn på det nyoppussede kjøkkenet sitt. Lek­ka­sjer kan være dramatiske, sier Braadland.
I Solhøgda borettslag har man måttet belage seg på omtrent en måned uten vann i leilighetene, men rehabilitering av rør trenger ikke bli på langt nær så inngripende. Det kommer an på byg­ning­ene: – I dette tilfellet var det nivå­forskjell i kjelleren, slik at vi ikke kunne legge nye rør parallelt med de gamle og vannet dermed måtte stenges under hele rehabiliteringsperioden. Det er veldig individuelt hvordan løsningen blir, forklarer Braadland.

Vær obs på skjulte installasjoner

Leder for Byggfornyelse i Bate, Inger Janne Karlsen, forteller at hun opplever at styrene generelt er opptatt av vedlikehold av den synlige bygnings­massen, men at de snakker lite om skjulte installasjoner som for eksempel rør: – Likevel ser vi at stadig flere tar kontakt med oss for å få avklart vedlike­holdsbehovet også for de skjulte installasjonene. Det skjer ofte etter at man har opplevd lekkasjeskader. Vi vil gjerne oppfordre styrene til å ligge i forkant og skaffe seg kunnskap om tilstanden til rørene før skader oppstår.

– Hva vil dere si til dem som kanskje kjenner på at rehabilitering/fornying av rør er en omfattende oppgave?

– Vi har forståelse for det, men det er samtidig viktig å bevisstgjøre styret det ansvaret som de faktisk har. Vi anbefaler alltid styrene å få gjennomført en kartlegging av status. Dette bistår vi med, og styret får da en god oversikt over hva som bør gjøres. I selve gjennomføringen vil prosjektlederen fra Bate ivareta prosjektet fra A til Å, og styret vil være i trygge hender underveis. Bate bistår med alt fra informasjon til beboerne til refinansiering av lån. Vi har god kompetanse på dette området, og vi er opptatt av å finne gode løsninger i samråd med styret, sier Karlsen.

 

Tenker styret på kartlegging?

Ta kontakt med Morten Braadland, tlf. 902 55 145 // Morten.Braadland@bate.no