En ny bomstasjon på motorveien på vei inn til stavanger sentrumHer er én av 38 nye bomringer, på motorveien inn til Stavanger sentrum. De gamle bomstasjonene forsvinner og nye bomringer tas i bruk 1. oktober 2018. 

Tekst og foto: Alise Lea Tiller   Publisert: 13. september 2018

 

1. oktober går startskuddet for rushtidavgift og nye bomringer på Nord-Jæren. Bompenger er den største finansieringskilden i Bymiljøpakken. Bymiljøpakken består av prosjekter innen veibygging, bussvei, andre kollektivprosjekter og tilrettelegging for syklister og gående, miljø og trafikksikkerhet.

Priser og regler

Veldig mange har deltatt i protester for å vise sin avsky mot bomringene som gjør et innhugg i privatøkonomien. Andre mener bompengene er nødvendige for å leve opp til målet om nullvekst i personbiltrafikken i byene. Uansett om du mener Bymiljøpakken er gull eller dritt, her er noen fakta:

  • Passering med personbil koster 22 kr utenom rushtid, 17,60 kr med bombrikke.
  • Passering med personbil koster 44 kr i rushtid, 35,2 kr med bombrikke.
  • Du betaler for å kjøre én vei, altså inn i bomringen. Ikke ut av bomring. 
  • Hvis du passerer flere bomringer i løpet av én time, betaler du kun for første passering.
  • Du betaler for maks 75 passeringer i måneden.
  • El-biler (og hybridbiler med HY-registreringsskilt), forflytningshemmede, moped/motorsykkel, syklende, gående og passasjerer er fritatt bompengebetaling.
  • Du får ikke lenger fritak for å kjøre/hente barna i barnehage utenfor bostedskommune.
  •  Hver bil kan ikke overstige maksbeløp på 31.680 kr i året (med bombrikke). For å nå dette må du være på veien 3,5 timer av de 4 timene i rushtiden, hver arbeidsdag, hele året. 

 

Hva koster det deg?

I regnestykkene under kan du finne eksempelet som ligner din situasjon. Husk å sjekk om du passerer bomring både til og fra jobb.

 

Én bil. Kjører ikke til jobb, bruker bil kun kveld/helg. 7 passeringer inn i bomring hver uke, hele året, utenom rushtid. Har bombrikke.
Koster 6 406 kr i året.
Regnestykket: 17,60 x 7 passeringer i uken x 52 uker i året. 


Én bil. Kjører til jobb hver arbeidsdag, kjører inn i bomring til jobb i rushtid, men passerer ikke bomring hjem fra jobb.
Koster 8096 kr i året.
Regnestykket: 230 arbeidsdager i året x 35,20 kr for passering i rushtid. 


Én bil. Kjører til jobb hver ukedag, i rushtid begge veier. Kjører inn i bomring både til og fra jobb. Har bombrikke.
Koster 16 192 kr i året.
Regnestykket: 230 arbeidsdager i året x 35,20 for hver passering x 2 (til og fra jobb). 


Én bil. Kjører til jobb hver ukedag i rushtid begge veier. Kjører inn i bomring både til og fra jobb. Har bombrikke. Kjører også inn i bomring 4 ganger i uken utenom rushtid, hele året.
Koster 19 853 kr i året.
Regnestykket: Svaret fra forrige regnestykke. Pluss 4 x 17,6 kr for passering utenom rushtid x 52 uker.

 

Husstand med to biler. Begge kjører til jobb hver arbeidsdag. De kjører inn i bomring både til og fra jobb, i rushtid begge veier. Har bombrikke:
Koster husstanden 32 384 kr i året. 
Regnestykket: 35,20 kr for å passere i rushtid én vei x 2 = 70,40 kr. 230 arbeidsdager i året x 70,40 = 16 192 x 2 biler.


Husstand med to biler. Begge kjører til jobb hver arbeidsdag. De kjører inn i bomring både til jobb og hjem fra jobb, i rushtid begge veier. I tillegg kjører de til fritidsaktivitet 3 ganger i uken, utenom rushtid. Passerer bomring én vei til fritidsaktivitet, ikke begge. Har bombrikke:
Koster husstanden 35 140 kr i året.
Regnestykket: 17, 60 kr for å passere utenom rushtid x 3 ganger i uken = 52,8 x 52 uker i året = 2746 kr. Plusser på svar fra forrige regnestykke.


Husstand med to biler. Begge kjører til jobb hver arbeidsdag. De kjører inn i bomring både til jobb og hjem fra jobb, i rushtid begge veier. I tillegg kjører de til fritidsaktiviteter 5 ganger i uken, utenom rushtid. Fritidsaktivitetene har ikke pauser i noen uker av året. Passerer bomring til og fra fritidsaktivitet. Har bombrikke:
Koster husstanden 41 536 kr i året. 
Regnestykket: 17,6 for å passere utenom rushtid x 10 ganger i uken = 176 x 52 uker i året = 9152 kr. Pluss svar på regnestykket over for to biler til og fra jobb, hver vei i rushtid.

 

 

Til Batebloggen