Landbruks- og matdepartementet sendte i fjor et forslag om endring i regelverk om hold av eksotiske dyr. Resultat ble at 19 ulike arter av slanger, øgler og skilpadder fra 15. august 2017 blir tillatt som kjæledyr i Norge. 


Vi er ikke ubetinget begeistret. Vi er redd for at reptiler kan komme på avveie, at enkelte ønsker å "lufte" dem, altså gå tur med slangen sin og slikt. Per Gram, Styreleder Rosenli

Regler om dyrehold

De 19 nye artene som nå er godkjent, vil falle inn under de gjeldene reglene for dyrehold i boligselskapet. Det betyr at dersom foreligger et generelt forbud mot alle dyr, vil dette også gjelde reptiler. Det samme gjelder om dyrehold er tillatt. 

Men, dersom beboer har gode grunner til å ha dyr, og dyrehold ikke er til "ulempe" for andre brukere av eiendommen, så gir loven deg rett til å ha dyr til tross for boligselskapets forbud. 

Søknad om dyrehold

De fleste boligselskaper har søknad en egen søknad om dyrehold, det betyr at beboer må søke for å få innfridd dyrehold.

Denne søknaden inneholder som oftest også regler for dyrehold i boligselskapet, slik som regler for båndtvang og renhold. 

Etter den nye lovgivningen kan det være lurt å legge til at reglene også gjelder reptiler, da unngår du misforståelser.

 

Lovlige arter

Disse artene er lovlige fra og med 15. august.

  • Slanger - Grønn pyton, Hagetreboa, Kongeboa, Kongepyton, Kongesnok, Kornsnok, Melkesnok, Regnbueboa, Teppepyton
  • Øgler - Dvergvaran, Kranset gekko, Leopardgekko, Perlefirfisle, Pigghaleagam, Skjeggagam, Stor daggekko
  • Skilpadder - Gresk landskilpadde, Kinesisk trekjølskilpadde, Rødfotet skogskilpadde