Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. - Borettslag bør vurdere å binde renta

Boligblokk og portrettfoto av Helge Hamre i DNB

Helge Hamre fra DNB sier at ikke alle borettslag er tjent med å binde renta, men noen kan ha god nytte av det.

 

- Renteutviklingen henger sammen med det som skjer i resten av Europa og i USA. Nå har vi Brexit i Storbritannia og en handelskrig mellom USA og Kina som skaper uro i markedet. Da legges en demper på forventningene om vekst i markedet fremover. Den lange renta går ned i disse landene, og Norge følger etter, forklarer Helge Hamre som jobber med valuta, renter og råvarer i DNB Markets.

I forrige uke satte Norges bank styringsrenta opp med 0,25 prosent. 

- De som har flytende rente har nå tilnærmet lik rente som de som bandt den tidligere i høst, sier Hamre.

Binde renta i borettslag

Mange borettslag har høye lån og kan være tjent med sikkerheten man får av å binde renta.

- Mitt inntrykk er at få borettslag i Stavanger har gjort dette. Ikke alle borettslag bør binde renta, men de bør vurdere det. Nå er et godt tidspunkt å ta diskusjonen blant annet fordi det er så lite prisforskjell mellom flytende og fast rente. Samtidig er det viktig å huske at rentebinding bør gjøres for å unngå økte uforutsette rentekostnader, ikke for å spekulere i at man kan tjene penger på dette, sier Hamre.

Hamre anbefaler å se nærmere på følgende punkter i vurderingen:

Har borettslaget svært høy gjeld? Dess høyere gjeld, jo mer relevant er det å binde renta. Borettslag med lav gjeld tåler at den flytende renta stiger og trenger derfor ikke gjøre noe.
Hvor sårbar er økonomien i borettslaget? Har dere litt å gå på, eller er det heller trangt? Borettslagene med sårbar økonomi har mer nytte av å binde renta.
Se på beboersammensettingen. Unge folk har vanligvis høyere lån enn eldre. En befolkningssammensetning med mange unge er derfor mer økonomisk sårbare enn andre. 
Tenk på eventuelt hvor mye av lånet dere vil binde. Jo høyere lån, jo høyere andel bør sikres. De med høy belåning i forhold til antall andelseiere kan godt sikre så mye som 50 prosent av lånet, i noen tilfeller høyere andel.
Borettslag med IN ordning (individuell nedbetaling) får ikke binde renta i DNB.
I DNB er minimumsbeløpet for rentebinding normalt 25 millioner kroner og binding i inntil 10 år.

- Det er ikke noe fasitsvar her. Det som er rett for noen, blir feil for andre, sier han.

Styret kan ta kontakt med sin rådgiver i Bate ved spørsmål om å binde renta. 

Graf av renteutvikling siden 1985

Renteutviklingen siden 1985: Rød graf tilsvarer renteutvikling for fastrente i 5 år, blå graf tilsvarer fastrente i 10 år og hvit graf er flytende rente. I tillegg kommer påslag fra banken på alle tre grafene.