Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. - Styret har ansvar for en bygningsmasse som er verd flere millioner kroner

bolig under vedlikehold- Flere av boligselskapene har ikke økonomiske reserver til utbedringer som medfører konsekvenser for beboernes felleskostnader, skriver Bringedal. (Foto: illustrasjon)

 

Tekst: Sveinung Bringedal, prosjektleder i Bate   Publisert: 30. august 2019

 

I min jobb som prosjektleder i Bate sin avdeling Byggfornyelse kommer vi borti varierende tilstand på bygningsmasse i boligselskap. 

Vi er alle kjent med at værbelastning medfører hard påkjenning på bygningsdeler. I tillegg har vi store klimaendringer som resulterer i ekstraordinære værforhold, spesielt nå som høsten kommer.

Da er det viktig med kontroll på tilstand og vedlikehold av bygningen. Mangelfull oppfølging av vedlikehold og oppgraderingsansvar kan gjøre det utfordrende for styret og beboer. Følgeskader på grunn av manglende vedlikehold ser vi i flere tilfeller belaster økonomien til borettslag og sameier og skaper mistrivsel for styrer og beboere.

På våre befaringer ser vi også at flere boligselskap som er bygget i de siste 15 årene har mangler av ulikt omfang. Det har vært press i byggebransjen som har i enkelte tilfeller resultert i manglende kvalitet på utførelse. Utbedringene og prosjektene som må foretas på grunn av dette blir kostnadskrevende for boligselskapene. Flere av boligselskapene har ikke økonomiske reserver til utbedringer som medfører konsekvenser for beboernes felleskostnader.

Vi har samarbeid med flere av våre kunder som benytter Bates oppgraderingsplan. Bates oppgraderingsplan er et brukervennlig, digitalt verktøy for planlegging av vedlikehold og -oppgraderingsarbeid i boligselskap. Systemet gir styret full oversikt, slik at kunde kan følge opp anbefalt vedlikehold og oppgradering på kort og lang sikt. Planen utarbeides av profesjonelle fagfolk fra Bate med bred erfaring i å kartlegge nødvendig vedlikehold- og oppgraderingsbehov for ditt boligselskap. Sluttproduktet er en skreddersydd plan for deres bygningsmasse.

God kontroll på vedlikehold av bygning erfarer vi gir til slutt fornøyde beboere som trives der de bor og tilbringer mest tid. Ved å planlegge vedlikehold gjennom vedlikeholdsplan, kan en være i forkant med tiltak og planlegge gode innkjøp av tjenester. Kostnad med stedvis utskifting ser vi ofte eksempler på at det kan bli mange ganger dyrere enn å legge dette inn i samlet større prosjekt. Stedvis utbedringer ser vi noen ganger ikke gir helhetlig god byggteknisk løsning.

Når vi bistår som prosjektledere på vegne av boligselskap, ser vi stor besparelse når en konkurranseutsetter oppdragene hos seriøse aktører. Vi bistår også med oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidssted, som er viktig arbeid som boligselskapet har ansvar for.

Vi hjelper styrene med å løse sitt juridiske ansvar for å holde bygningsmassen og fellesområdet forsvarlig vedlike.

Hovedregel er at styret har ansvar for utvendig vedlikehold og fellesarealer, samt vedlikehold av rør, ledninger og liknende som går gjennom boligen. Styret har ansvar for en bygningsmasse som er verd flere millioner kroner. For mange er dette et større ansvar enn man er komfortabel med. Da er det smart å be om hjelp.

Vi i Bate hjelper dere gjerne og synes det er inspirerende å se fornøye beboere og styrer etter vi har fullført våre prosjekter.

Les mer om vedlikehold og oppgradering her.